Ferenc pápa apostoli buzdításai

“Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa”

comshalom

90. Maga Jézus hangsúlyozza, hogy ez az út annyira szembe megy az árral, hogy életével a társadalmat megkérdőjelező, zavaró személyiséggé tesz bennünket. Emlékeztet rá, hogy milyen sokakat üldöztek és üldöznek azért, mert harcoltak az igazságosságért, és úgy éltek, hogy feladataikat az Istennel és a többiekkel együtt oldották meg. Ha nem akarunk elmerülni valami homályos középszerűségben, ne keressük a kényelmes életet, mert “aki meg akarja menteni az életét, elveszíti” (Mt 16, 25).

91. Ha az evangéliumért akarunk élni, nem várható, hogy minden kedvezően alakul körülöttünk, mert a hatalom törekvései és a világi érdekek ellenünk hatnak. Szent II. János Pál mondta, hogy “a társadalom elidegenedik, ha a társadalmi berendezkedés, a termelés és a fogyasztás formái megnehezítik az önátadás megvalósítását és az emberek közötti szolidaritás kialakulását”. Egy ilyen – politikai, média által irányatott, gazdasági, kulturális, sőt vallási szövevény hálójába került – elidegenedett társadalomban, amely akadályozza a hiteles emberi és társadalmi fejlődést, nehézzé válik a boldogságok megélése, sőt egyenesen nevetséges, gyanús, nem jó szemmel nézett dologgá válhat.

92. A kereszt, mindenekelőtt a fáradozás é a szenvedés – melyeket azért vállalunk, hogy teljesítsük a szeretet parancsát és az igazságosság útján járjunk – az érlelődés és a megszentelődés forrása. Emlékezzünk csak, hogy amikor az Újszövetség az evangéliumért viselendő szenvedésekről szól, éppen az üldözésekre hivatkozik (vö. ApCsel 5,41, Fil 1,29, Kol 1,24, 2Tim 1,12, ‘pt 2,20, 4,14-16, Jel 2,10).

93. De most az elkerülhetetlen üldözésekről beszélünk, és nem azokról, amelyeket magunknak köszönhetünk amiatt, hogy helytelenül viselkedtünk másokkal. A szent ember nem feltűnő, elkülönülő, hiúságával, tagadásaival és ellenszenvével elviselhetetlen személyiség. Krisztus apostolai nem ilyenek voltak. Az Apostolok Cselekedetei külön hangsúlyozza, hogy “az egész nép” szerette őket (2,47, vö. 4,21.33, 5,13), miközben a hatóság nyomozott utánuk és üldözte őket (vö. 4,1-3 5,17-18).

94. Az üldüzések nem régmúlt idők történetei, mert ma is szenvedünk miatta, akár véresen, mint oly sok mai vértanú, akár rejtettebb módon a rágalmak és hamisságok miatt. Jézus azt mondja, hogy akkor leszünk boldogok, ha “hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam” (Mt 5,11). Máskor gúnyolódásról van szó, mellyel kifigurázzák a hitünket, és nevetségessé akarnak tenni bennünket.

A problémák ellenére mindennap az evangélium útján járni, ez az életszentség.


Comentários

Aviso: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião da Comunidade Shalom. É proibido inserir comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem os direitos dos outros. Os editores podem retirar sem aviso prévio os comentários que não cumprirem os critérios estabelecidos neste aviso ou que estejam fora do tema.

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *.

Az email címet nem tesszük közzé.