Ugyanolyan testi állapotban tért vissza Jézus föltámadásakor, mint amilyenben földi életében volt?

A föltámadott Úr engedte, hogy tanítványai megérinsék, evett velük és megmutatta sebeit. Teste mégsem kötődött már csupán a földhöz, hanem az Atya isteni uralma alatt álott. A keresztrefeszítés sebeit viselő feltámadt Krisztus már nincs térhez és időhöz kötve. Zárt ajtón keresztül tudott bemenni a házba, tanítványainak különböző helyeken tudott megjelenni, és olyan alakban, amelyben közvtlenül […]

Van-e bizonyíték Jézus föltámadására?

Természettudományos értelemben nincs bizonyíték Jézus föltámadására. De vannak nagyon erős egyéni és közösségi bizonyítékok, amelyek a jeruzsálemi eseményeknek akkor élő számos tanújától származnak.  Jézus föltámadásának legrégebbi bizonyítéka Szent Pál egyik levele, amelyet kb. 20 évvel Krisztus halála után írt a korintusiaknak: “Mert mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam: hogy Krisztus meghalt bűneinkért […]

Nagy Szent Gergely pápa „A Lelkipásztorkodás kézikönyve” című munkájából

A lelkipásztor tudjon megfontoltan hallgatni és okosan beszélni! A lelkipásztor tudjon megfontoltan hallgatni és okosan beszélni; ne mondjon el olyasmit, amiről jobb lenne hallgatni, és ne hallgasson el semmit, amit hasznos lenne elmondani. Mert miként az óvatlan beszéd tévútra vezet, úgy a nem helyes hallgatás meghagyja a tévedésben azokat, akiket fel lehetett volna világosítani. Bizony […]