“Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa”

90. Maga Jézus hangsúlyozza, hogy ez az út annyira szembe megy az árral, hogy életével a társadalmat megkérdőjelező, zavaró személyiséggé tesz bennünket. Emlékeztet rá, hogy milyen sokakat üldöztek és üldöznek azért, mert harcoltak az igazságosságért, és úgy éltek, hogy feladataikat az Istennel és a többiekkel együtt oldották meg. Ha nem akarunk elmerülni valami homályos középszerűségben, […]

“Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket”

87. Ez a boldogság eszünkbe juttatja a szakadatlanul ismétlődő háborús helyzeteket. Számunkra megszokott, hogy konfliktusok, vagy legalábbis meg nem értések okozói vagyunk. Például hallok valakiről valamit,  és mindjárt megyek és elmondom egy harmadiknak, ráadásul készítek egy újabb, kissé bővített változatot, és azt terjesztem. És ha sikerül nagyobb kárt okoznom, elégedetebb is vagyok. A közbeszéd világa, […]

“Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent”

83. Ez a boldogság azoknak szól, akiknek egyszerű, tiszta, szenny nélküli a szíve, mert ez a szív, amely tud szeretni, nem enged be az életébe semmit, ami fenyegeti, gyengíti vagy veszélyezteti a szeretetét. A Bibliában a szívünk az igazi szándékai azok, amelyeket a kifelé mutatott dolgok felett igazában keresünk és vágyunk: “Az ember a külsőt […]

“Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalmasságot nyernek”

80. Az irgalmasságnak két összetevője van: adni, segíteni, szolgálni másoknak és megbocsátani, megérteni. Máté ezt egy aranyszabályba foglalja össze: “Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük” (7,12). A Katekizmus emlékeztet, hogy ezt a törvényt “minden esetben” alkalmazni kell, különösen akkor, “ha az ember olyan körülmények közé kerül, amelyek bizonytalanná teszik az […]

“Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert őket majd jóllakatják”

77. Az “éhezés és szomjazás” nagyon intenzív tapasztalatok, mert elsődleges igényeket fejeznek ki, és túlélési ösztönhöz kapcsolódnak. Vannak emberek, akik hevesen törekszenek az igazságosságra, és nagy erővel vágyódnak rá. Jézus azt mondja, hogy az ilyeneket jóllakatják, akár gyorsan akár késlekedve érkezik az igazságosság, és mi együttműködhetünk ezért, még ha nem is mindig látható fáradozásunk eredménye.  […]

“Boldogok, akik sírnak mert majd megvigasztalják őket”

75. A világ az ellenkezőjét kiínálja: a szórakozást, az örömöt, az élvezeteket, a tréfát, és azt mondja, hogy ezek teszik széppé az életet. A világi ember, ha a családban vagy a környezetében betegség vagy probléma támad, félrenéz, próbálja nem tudomásul venni. A világ nem akar sírni, inkább leplezi, elrejti a fájdalmas helyzeteket, nem akar tudni […]

“Boldogok a szelídek, mert öröklik majd a földet”

71. Megdöbbentő kifejezés ez ebben a világban, amely kezdettől fogva az ellenségeskedés helye, ahol mindenütt veszekednek, mindenfelől gyűlölködnek, ahol állandóan osztályozzuk a többieket eszméik, szokásaik, nyelvük, öltözködésük alapján. Összességében a gőg és hiúság világa, amelyben mindenki at hiszi, hogy joga van a többiek fölé kerekednie. Ennek ellenére, bár lehetetlennek tűnik, Jézus más stílust javasol: a […]

“Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa”

67. Az evangélium arra hív, hogy ismerjük meg szívünk igazságát, , hogy láthassuk mire alapozhatjuk biztonsággal az életünket. Rendes körülmények között a gazdag ember biztonságban érzi magát a gazdagságában, és azt gondolja, hogy ha a gazdagsága veszélybe kerül, egész földi életének értelme szertefoszlik. Maga Jézus is szólt erről az esztelen gazdagról szóló példabeszédben, amelyet arról […]

Érted is

14. Nem kell püspöknek, papnak, szerzetesnek vagy szerzetesnőnek lennünk, hogy szentek legyünk. Gyakran megkisért bennünket az a gondolat, hogy az életszentség azok kiváltsága, akiknek megadatik a mindennapos teendőktől való távolmaradás, és sok időt szentelnek az imádságra. Nem így van. Valamennyien arra kaptunk meghívast, hogy szentek legyünk; azáltal, hogy szeretettel élünk és mindegyikünk fölajánlja a maga […]

A szentek a kapu körül

  6. Nem csak a már boldoggá és szentté avatottakra gondolunk A Szentlélek mindenfelé árasztja Isten szent népében az életszentséget, mivel „úgy tetszett Istennek, hogy az embereket ne egyenként, minden társas kapcsolat kizárásával szentelje meg és üdvözítse, hanem néppé tegye őket, mely őt igazságban megismeri és szentül szolgál neki.” Az Úr az üdvtörténetben egy népet […]