Ferenc pápa apostoli buzdításai

Érted is

comshalom

14. Nem kell püspöknek, papnak, szerzetesnek vagy szerzetesnőnek lennünk, hogy szentek legyünk. Gyakran megkisért bennünket az a gondolat, hogy az életszentség azok kiváltsága, akiknek megadatik a mindennapos teendőktől való távolmaradás, és sok időt szentelnek az imádságra. Nem így van. Valamennyien arra kaptunk meghívast, hogy szentek legyünk; azáltal, hogy szeretettel élünk és mindegyikünk fölajánlja a maga tanúságtételét a napi teendőiben, épp ott, ahol van. Szerzetesnő vagy? Szerzetes vagy? Úgy légy szent, hogy örömmel éled meg önátadásodat. Házas ember vagy? Úgy légy szent, hogy szereted és gondozod a férjedet vagy a feleségedet, ahogyan Krisztus törődik az Egyházzal. Kis ember vagy? Úgy légy szent, hogy becsülettel és szakértelemmel végzed a munkádat a testvérek szolgálatában. Szülő, nagymama vagy nagypapa vagy? Úgy légy szent, hogy türelemmel tanítod a kicsiket Jézus követésére. Hatalom birtokában vagy?Úgy légy szent, hogy küzdesz a közjóért, és lemondasz egyéni érdeklődésedről.

15. Engedd, hogy keresztséged kegyelme az életszentség kibontakozásában meghozza gyümölcseit. Engedd, hogy minden nyitott legyen benned Isten számára, és ezért válaszd őt, válaszd mindig Istent. Ne veszítsd el a bátorságodat, mert tiéd a Szentlélek ereje, hogy ez lehetséges legyen, és az életszentség alapjában a Szentlélek gyümölcse az életedben. Amikor kísértést érzel, hogy elmerülj gyöngeségedben, emeld tekintetedet a Megfeszítettre, és mondd: “Uram, szerencsétlen szegény vagyok, de temegteheted azt a csodát, hogy egy kicsivel jobbá teszel.” A szentekből és bűnösökből álló Egyházban mindent megtalálsz, hogy előbbre juthass az életszentségben. Az Úr elhalmozott téged a Szó, a szentségek, a szentelmények, a közösségi élet, a szentek tanúságtételének ajándékaival és azzal a szépséggel, mely az ő szerelméből fakad, és ékszereivel felékestett menyasszonyhoz tesz hasonlóvá téged.

16. Ez az életszentség, melyre az Úr meghív téged, apró gesztusokkal növekszik. Például: egy asszony a piacra megy és találkozik a szomszédasszonyával. Beszélgetni kezdenek, majd jön a megszólás. De ez az asszony azt mondja magában: “Nem senkiről sem mondok rpsszat.” Ez egy lépés az életszentség felé. Azután otthon a fia az élmairól akar beszélni, ő pedig még fáradtan is odaül mellé, és türelmes szeretettel végighallgatja. Ez egy másik megszentelő áldozat. Azután félelem fogja el, de megemlékezik Szűz Mária szeretetéről, fogja a rózsafűzért és hittel imádkozik. Ez az életszentség ismét másik útja. Ha pedig kimegy az utcára és találkozik egy szegénnyel, megáll, és szeretettel szól hozzá. Ez is egy lépés előre. 

17. Néha az élet nagyobb kihívásokat állít elénk. Ezekkel az Úr új megtérésekre hív, melyek lehetővé teszik, hogy kegyelme jobban megnyilvánuljon életünkben, “hogy szentségének részesévé legyünk”. Máskor csak arról van szó, hogy egy korábbi helyzetet tökéletesebben élhetünk meg: “Vannak indítások, melyek csak arra valók, hogy a keresztény élet megszokott gyakorlatait tökéletesebben hajtsuk végre.” Amikor Nguyên Van Thuân Xavéri Ferenc bíboros börtönben volt, elhatározta, hogy nem sóvárog a szabadulás után. Választása így szólt: “A jelen pillanatot élem meg, mégpedig úgy, hogy megtöltöm szeretettel”, konkrét formája pedig ez volt: “A naponként adódó alkalmakat azáltal használom fel, hogy a megszokott dolgokat rendkívüli módon hajtom végre.”

18. Így az isteni kegyelem hatására apró gesztusok sokaságával építjük fel az életszentségnek azt a formáját, amit Isten számunkra akar, de nem önelégültséggel, hanem mint “Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei”. Helyesen tanították az új-zélandi püspökök, hogy lehetséges az Úr feltétlen szeretetével szeretni, mert a Föltámadott a maga erős életét megosztja a mi törékeny életünkkel: “Az ő szeretete határtalan, és ha egyszer megadta, soha nem vonja vissza. Szeretete feltétlen és hűséges. Így szeretni nem könnyű, mert mi gyakran nagyon gyengék vagyunk. De épp, azért, hogy tudjunk úgy szeretni, ahogyan ő szeretett minket, Krisztus megosztja velünk a maga föltámadott életét. Így a mi életünk az emberi gyengeségek közepette is bizonyítja az ő hatalmát. 


Comentários

Aviso: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião da Comunidade Shalom. É proibido inserir comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem os direitos dos outros. Os editores podem retirar sem aviso prévio os comentários que não cumprirem os critérios estabelecidos neste aviso ou que estejam fora do tema.

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *.

Az email címet nem tesszük közzé.