Képzés

Gyógyítás és megszentelődés

comshalom

Pünkösdre készülve megvagyunk hívva, hogy nyissuk meg a szíveinket a Szentlélek munkájára bennünk!

Ő nem csupán a vigasztaló vagy társ hanem Ő az aki új élettel ajándékoz meg minket.

A Szentlélek megszentel minket, teljesen átformál, hogy egyre inkább azok lehessünk akiknek az Isten eltervezett minket. Azért, hogy az igazi identitásunkat éljük, azt, hogy Isten képmása és hasonlatossága vagyunk! Milyen hatalmas dolog ez! Erre vagyunk meghívva!

De, hogyan lehetséges ez, hiszen én kicsi vagyok, bűnös…Istennek lehetséges, a Szentlélek által lehetséges!

 

A Szentháromság ikont nézve láthatjuk a három isteni személy közötti szoros, szeretetkapcsolatot és ami még fontosabb, a középső üres helyet! Ez a te helyed, ez az én helyem! Ide vagyunk meghívva! Egy szoros közösségben élni Istennel, a szeretetben. Mi a végső célunk? Eljutni hozzá, a Mennybe, ebbe a közösségbe és ezért szentté válni, ami a Szentlélek által lehetséges.

 

A Szentlélek által teljesen új életet kapunk! Már nem maradunk a régi bűneinkben és gyengeségeinkben mert Isten átformál minket és mindezt újjá tudja tenni bennünk.

 

Mindannyiunknak vannak nehézségei, vannak bűneink és vannak sebeink. Vannak olyan területei az életünknek ahol még szükségünk van erre a megújulásra. Ezekre  a területekre szükséges beengedni Istent, hogy megérinthessen és gyógyíthasson minket. Ez nem mindig könnyű, de a Szentlélek végbe tudja vinni ezt bennünk!

 

Hogyan függ össze tehát a megszentelődés és a gyógyulás? Így! Isten munkája bennünk, hogy átformál minket, az életünket megszenteli és ennek része a gyógyulás is. Szükségünk van gyógyulásra! Mindenkinek szüksége van gyógyulásra!

 

A gyógyulás a Szentlélek ajándéka!

Ezt mondja a katekizmus 1508, pontja is: „A Szentlélek egyes embereknek különleges, gyógyító karizmát ajándékoz, hogy megmutassa, milyen ereje van a Föltámadott kegyelmének.” A Szentlélek és a gyógyulás között tehát mély kapcsolat van. De fontos látnunk, hogy a cél nem maga a gyógyulás, hanem a hitre vezetés, az Istenhez és a vele való közösségre való eljutás.

 

Gyógyulásokkal kapcsolatban beszélhetünk fizikai és lelki gyógyulásról is.

 

A fizikai gyógyulás: János 9,1 -10,21

Jézus meggyógyítja a vakot és választ ad, hogy betegségét nem bűnei okozták. Isten nem sújt minket ilyen büntetéssel. Ahogy Jézus meggyógyítja a vakot eszköz arra, hogy rámutasson a farizeusok lelki vakságára!Egy külső cselekedet célja az ember belsejének megérintése volt!

A fizikai gyógyulás célja Istenhez vinni, hitre vezetni az embert!

 

Ez a két jelenség együtt jár, a fizikai és a belső gyógyulás!

 

A lelki gyógyulás: Ahogy a keresztény ember folyamatosan elmerül Krisztusban, a Szentlélek formálja őt, megszenteli, újjáteremti az ember életét!

Ő képes újjáteremteni minket a legmélyebb sebeinktől kezdve, a halálból, a soha meg nem bánt bűneinkből. Neki nincs akadály.

Ahogy a Szentlélek formál, megszentel minket meggyógyul a lényünk!  Egy belső gyógyulás megy végbe benne. Így az a seb ami eddig megbénította őt pl. a családjával kapcsolatban, az anyaképével vagy apaképével kapcsolatban, stb. már nem bír ugyanazzal a hatalommal!

 

Nagyon fontos, hogy ha sok seb van a szívünkben nehéz szeretnünk, kapcsolatainkban szenvedni fogunk ezért,

 

  1. lépés mindig ez: felismerni, hogy szükségem van gyógyulásra és aztán ezt Isten elé tárni.

 

Személyesen tapasztaltam, hogy nagyon fontos felismerni sebeinket és ebben segíthet lelki kísérő/vezető is. Imában Isten elé vittem mindezt és elé tártam a sebemet. Az egyik ilyen sebem volt, hogy volt egy elutasítottság és magány bennem. Imában Isten megmutatta ennek a gyökerét.

 

  1. lépés: megkeresni a gyökerét, sebünk okát!

 

A Szentlélek ismeri legbensőbb énünket, ő tudja ezt feltárni és megmutatni, hogy aztán gyógyíthassa sebünket. A tudatalattink az a rész, amihez csak Isten férhet hozzá!

 

Miért van tehát szükség a belső gyógyulásra? Mert az a teljes ember gyógyulásának fontos kulcsa!

Belső gyógyulás nélkül nem lehetséges a fizikai gyógyulás, sem a szabadulás. Látjátok milyen komoly dolog ez!

A belső gyógyulásért való imádságban a cél, hogy Jézus elé vigyük mindazokat a belső területeket ahol kiengesztelődésre, helyreállításra, gyógyulásra, átformálódásra, újraértelmezésre, megvilágosodásra van szükség.

Igazából az történik, hogy Jézus velünk megy életünk legfájdalmasabb területeire. Azért Jézussal megyünk ezekre a területekre, mert Ő a szeretet! Jézus szeretve jön velünk és létrehoz az életünkben egy új művet. Ez egy folyamat. A belső gyógyulásért való imában mindent, az egész életét a személynek Isten elé tárjuk, hogy ÚJJÁ TUDJON SZÜLETNI!

Mindennek, a gyógyulásért való imának a szeretet az alapja!

 

  1. Lépés: a remény! Kell, hogy legyen remény mindig, Istennek nincs akadály, talán a te sebeid nagyobbnak látod és nem látsz kiutat, de Istennek minden lehetséges!

 

  1. lépés: Megtérés az elkövetett bűneinkből.

Szükséges, hogy legyen bennünk bűnbánat és tudjunk kiengesztelődni. Ha kell alázatosan bocsánatot kérjünk vagy bocsássunk meg. Ez azért nagyon fontos mert Istentől és a testvérünktől is elszakít a bennünk lévő harag és a sebeink nem tudnak gyógyulni.

 

  1. utolsó lépés: Megfelelő módon kell imádkoznunk, vagyis elsősorban hittel! Tudjuk amit kérünk megadja az Úr! Tudjuk, hogy Istennek nincs lehetetlen! A hit ajándék, kérjük a Szentlélektől, növelje a bennünk levő hitet és reményt, formáljon át minket ezáltal!

 

Tehát fontos, hogy tudjuk hol van a mi helyünk, hogy bár emberek vagyunk Isten meghívott minket a vele való közösségre, egy új életre! A szeretetre vagyunk hívva! Ez pedig az ő műve bennünk, a Szentlelke mindent helyre tud állítani bennünk, nekünk elé kell jönni kinyitni a szívünk és befogadni!

Fogadjuk be ezt az új életet, most Pünkösdkor különösen kérhetjük!

 

Az életemben megtapasztaltam ezt, hogy Isten a gyengeségeim, a bűneim, a sebeim is jóra fordította, teljesen átformálta. A karantén idejében is, bár voltak nehézségek, küzdelmek, betegség, de ő az aki ebben az időben végig velem volt és tanított, formált engem. Ebből az időből is a legjobbat hozta ki!

 

Ugyanígy nézhetünk a Feltámadt Jézusra is, akinek láthatóak voltak a sebei, de ezek a sebek dicsőségesek voltak! Kérjük a Szentlelket, hogy formálja át a mi sebeink és egész életünk az ő dicsőségére! Mert erre lettünk meghívva és ez a teljes élet!

Sebestény Zsófia

 


Comentários

Aviso: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião da Comunidade Shalom. É proibido inserir comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem os direitos dos outros. Os editores podem retirar sem aviso prévio os comentários que não cumprirem os critérios estabelecidos neste aviso ou que estejam fora do tema.

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *.

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük