capavidadeoracao

Mi mást tehetnénk Urunk,mint téged elveszve eszeveszetten szeretünk?  Átadjuk neked magunkat minden gyengeségünkkel és mindezek ellenére irántad való szeretetből a Te királyságod szolgái leszünk?
(Hitvesi Szeretet Írása )

 

A Shalom lelkiségének alapját Jézus Krisztus feltétel nélküli „hitvesi” szeretete  és az evangélium radikális  megélése adja.  A Hitvesi szeretet egyesül az isteni akarattal,kivirágzik és megérik  az istennel való bensőséges kapcsolat  által, amit a mély személyes és közösségi imaélet segít elő.

Az ima hatékony vezető a Szemlélődés,az Egység és az Evangelizáció területén. A lelki élet mesterei Avilai  Szent Teréz,aki megnyitotta az Úrral való benső egység útját a személyes,mindennapi és szemlélődő ima által, és Assisi Szent Ferenc az elszakadás és a teljes életátadás példája.

Az Ige Ismerete,a szentségekben való buzgóság,az Eucharisztia és Szűz Mária iránti szeretet,a dicsőítés,a bűnbánat és a liturgikus idők megélése alapvető elemei az Istennel való bensőségességnek a Shalom Karizmájában.

A lelkiséget alkotja még a testvériség megélése, apostolkodás Isten és a testvérek szolgálatában,az életforma Isten ajándékaként való elfogadása,az evangéliumi tanácsok a szentlélekkel való tapasztalatból,”a szegénység,engedelmesség és tisztaság.”