Képzés

Szentség, misszió és küldetés

comshalom

Amikor imádkoztam és készültem a tanításra az Isten inspirált arra, hogy erről a 3 pontról (szentség, misszió és küldetés ) Szent Pál életének példája alapján beszéljek.

 

Kezdjünk is az első ponttal: Szentség 

Lehet sokat megkérdeznétek tőlem, hogyan élhetem a mindennapjaimban a szentséget? 

Megpróbálok válaszolni  egy szöveg alapján: 

Az első szöveg: Levél diognétoszhoz: A keresztények viselkedése.

“A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol nincsenek olyan városok, melyekben mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. 

 A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi őket.

  Félreismerik őket, elítélik őket; halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények, és sokakat gazdagítanak (vö.: 2 Kor 6,10); mindenben szűkölködnek, és mindenben bővelkednek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőülnek; káromolják őket, és megigazulnak. Szidják őket, és ők áldást mondanak (vö.: 1 Kor 4,22). Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Jótevők, akiket gonosztevőkként büntetnek; amikor megkínozzák őket, örvendenek, mint akik életre támadtak.”

A szövegben olvashatjuk és tapasztalhatjuk is, hogy a szentség kiáradása  egy meghívás a  hétköznapi embereknek, nekünk, hogy közelebb érezhessük magunkat Istenhez. Ez volt a tapasztalata az első keresztényeknek.

Akkor ma mit kell csinálnunk? Az Ő példájukat kell követni és engedjük meg, hogy a Szentlélek megváltoztassai, formálja életünket, viselkedésmódunkat. 

Erős tapasztalatunk lehet Isten szeretetével, ha befogadjuk a Atya által küldött Szentlélek ajándékait az életünkbe. Most nekünk,  Pünkösd Vasárnapján van lehetőségünk ezt megtapasztalni. 

Szeretnék idézni Parttól , ahogy ő tapasztalta meg a szentség kiáradását.

Ezt mondta Szent Pál:

“Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.”  Galata levél 2, 20 

 

Az apostolok cselekedetei : 22, 1-21,  Pál beszéde, olvashatjuk, hogy amikor a zsidók kérdezték tőle “ki ő “, ő elmesélte, hogy nagy változást hozott az  életébe, amikor Jézus kérdezte tőle: Saul, Saul miért üldözöl engem .” 

Ő engedte, hogy a Szentlélek megszentelt őt.  

A  Mai napon mi is engedjünk a szívünkbe életünkbe Isten Megszentelő lelkét.

 

 2 – Misszió 

Folytatunk  második résszel .

 

Szeretnék felolvasni pár részt az Apostolok Cselekedeteiből,  ahol szó van arról, hogyan  üdvözölték az apostolok szentlélek erejét, mily nagy  örömmel folytatták ezután az evangelizációt.

Apostolok Cselekedetei 4,29

23 Amint elbocsátották őket, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének.

 29 Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; 30 te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által.”   

Apostolok Cselekedetei 4, 31 

31”Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. “ 

 

  És  egy másik részben ez van írva:

Apostolok Cselekedetei  5,40-41

“Azok hallgattak rá, 40 előhívták az apostolokat, megverették őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsátották őket. 41 Ők pedig örömmel távoztak a nagytanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért; 42 és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként.”  

 

Amikor imádkoztam ezt a részt,mutatta nekem Isten. Csak a Szentlélek, az aki tud nekünk ERŐT adni ahhoz,  hogy tudjuk folytatni Isten útját. Ez az út olykor könnyű és máskor pedig nehéz . De nem bármilyen módon járunk ezen az úton, csak  ÖRÖMMEL. Ez egy meghívás Istentől, hogy játjuk az Ő útját. Egy MISSZIÓ! 

Mit jelent EZ a misszió? 

Mit jelent EZ a misszió? 

Meg szeretném kérdezni tőletek:

Mi a te missziód, a te életedben ?

 

Lehet hogy diák vagy, mi a te missziód az Iskolában , Egyetemen?

Lehet hogy  tanár vagy, mi a te missziód  te osztályban?

Lehet hogy feleség vagy férj vagy : mi a te missziód a családban ?

 

Mert nekünk keresztényeknek vagy egy missziónk. Az Isten nem akarja, hogy csak egy diák  tanár, feleség vagy férj legyünk. Ő azt akarja,  hogy az Ő  arca legyünk. Járjunk az Ő útján, amit Ő ad nekünk és akkor leszünk igazán boldogok, mint az apostolok. Így lett teljes az életük.  Legyünk fény a világban Isten szeretetét és örömhírét megmutatva életünk példájával.

A második rész befejezve Szent Páltól idézek:

Apostolok Cselekedetei 22, 21 

 

“De ő ( az Isten) azt mondta nekem: Eredj el, mert én messze küldelek téged, a pogányok közé.” 

 

Engedjünk hogy as Isten felfedje nekünk a mai napon mi az saját missziónkat és kérjünk, hogy Ő szilárdítson meg bennünket. Adjon erőt a missziónk megéléséhez.

Legyen olyan tapasztalatotok Istennel, mint Szent Pálnak, akinek segített megerősödni hitben és lélekben és így folytatta tovább misszióját, Isten erejével és támogatásával.

3)  Küldetés 

Most beszélek nektek a küldetésről .

 Az Apostolok Cselekedeteiben 22-28 , olvashatjuk  Pál útját Jeruzsálembe , ahol  elkezdődött az útja, küldetése, vértanúsága. 

Megpróbálták őt és sok helyre küldték, elítélték.

Mit csinált Pál? 

Ő nem maradt a szenvedésben , hanem megtalálta a nehézségben a lehetőséget az evangelizációra.

 

Apcsel 28:16 .30

 Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Közben fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül.

 

Amikor imádkoztam ezzel a résszel, nagyon megérintett engem, hogy biztos nehéz volt Szent Pálnak, hogy  üldözték , és lehet nem is értette miért történik mindez, miért engedi ezt az Isten. De ő mindig engedte,  hogy a szentlélek küldje, munkálkodjon rajta keresztül. Ő  folytatta a küldetését ls hírdette az Isten országát..   Ő megértette, hogy nem könnyű megérteni, követni a szentlelket, mert  “ő olyan mint a szél hogy fúj, ahol akar. Hallod a zúgását , de nem tudod , honnan jön , és hová megy.”

De ki kell tatani és  követni őt, mert Pál tudta, hogy neki küldetése volt, hogy hírdesse az Evangéliumot : 

 I Korintius 9, 16 

Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!

Szóval , mi is engedjünk, hogy a szentlélek küldjön minket, ahova ő akarja és ahogyan ő akarja?Most hogy kilépünk szép lassan karanténból, vajon hova akar küldeni téged ? Lehet munkába, iskolába, egyetemre . Lehet ugyanaz lesz a hely és az emberek körülötted.  A  nehézségek is lehet ugyanazok lesznek, de te fogod látni, hogy már nem ugyanaz az ember vagy, mert  engedted, hogy a Szentlélek éljen benned.

Tanúságtétel: 

Amikor a Szentlélek ide küldött engem Magyarországra  nem tudtam milyen a kultúra, milyen  a nyelv.Nem tudtam mi lesz velem, a családomtól nagyon messzire kerültem. Most már majdnem 3 éve itt vagyok és még többször van hogy nem  értem miért ezt az küldetést adta nekem Isten, De a Szentlélek vezet engem itt, és már láthatom hogy  nekem szükségem van erre a küldetésre Magyarországon nagyon boldog vagyok, hogy ezt a missziót kaptam.Sokat ad nekem a misszió itt.

 

Hamarosan vége a tanításnak, de előtte szeretnék hívni téged, hogy mai napon  neked lenne egy tapasztalat a szentséggel, hogy fel tud fedezni a  míssziód és azt is hova küld téged Isten.  

Három kérdést teszek fel, hogy segítsen jobban imádkozni és megszilárduljon jobban benned a tanítás.

  •   Milyen  szentségi utat szán neked az Isten ?

 

  •  Mi a te missziód a te életedben?

 

  • Hova küld az Isten téged a mostani életedbe?

 

Látjátok ezt az anyagot és itt egy tál víz mellette. Én be tudom nedvesíteni az anyagot, de akkor csak egy része lesz vizes. Viszont ha teljesen bele merítem a tál vízbe akkor teljesen átázik, megtelik vízzel.

Képzeljétek el, hogy a víz a Szentlélek és ti vagytok az anyag. Dönthetünk úgy, hogy csak a szívünk egy részét nyitjuk ki vagy az egész szívünket tárjuk elé.

Ha csak egy kis részét nyitjuk ki szívünknek akkor csak azt a részt tisztítja ki és teszi szabaddá. Viszont ha teljesen átadjuk magunkat akkor betölti szívünk minden zugát, teljesen átjár minket a Szentlélek.

Maria Carolina Cardoso Carvalho


Comentários

Aviso: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião da Comunidade Shalom. É proibido inserir comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem os direitos dos outros. Os editores podem retirar sem aviso prévio os comentários que não cumprirem os critérios estabelecidos neste aviso ou que estejam fora do tema.

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *.

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük