Twoje wyszukiwanie
Kategorie
Uporządkuj według
Komunikat o śmierci Johana Bogado

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. (J 11,25) Dziś rano, 15 września 2022 r., w dniu, w którym Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, przekazujemy informację o śmierci naszej drogiej siostry Johany, w tajemnicy bólu i nadziei. Johana Mariel Pereira Bogado urodziła się 30 stycznia 1999 roku. Urodziła […]

Zapoznaj się z oficjalnym programem Kongresu z okazji 40-lecia Wspólnoty Shalom

“Shalom: przyjaciele Boga, przyjaciele młodych i przyjaciele ubogich” – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczny Kongres Shalom.  W dniach 23-28 września 2022 roku w Rzymie odbędzie się 40. jubileuszowy Kongres Shalom. Wydarzenie to zgromadzi w Wiecznym Mieście członków Katolickiej Wspólnoty Shalom z całego świata. Na nowo ofiarują oni swoje życie Bogu dla ewangelizacji. W tym […]

Jezus modli się za nas, modli się w nas i przyjmuje naszą modlitwę

Bóg nie mógłby powierzyć ludziom daru większego niż ofiarowanie im Swojego Słowa jako Głowy, przez którą stworzył wszystkie rzeczy i z którą zjednoczył je jako członki, żeby Syn Boży mógł być synem ludzkim, jednym Bogiem z Ojcem, jednym człowiekiem z ludźmi. Dlatego kiedy kierujemy do Boga nasze prośby, nie oddzielajmy Go od Syna i kiedy […]

Diakonia

Diakonia jest siedzibą Rządu Generalnego Wspólnoty Katolickej Shalom, gdzie funkcjonują sądy, sekretariaty i sektory związane bezpośrednio z Moderatorem Generalnym. Nazywa się je sercem Dzieła Shalom, gdyż asystuje w misjach przy różnych serwisach związanych z akcją misyjną i wspólnotową, pracy z młodymi i promocji ludzkiej i powołaniowej. « Diakonia » pochodzi od terminu greckiego « diakoneo », który dotyczy służby […]

Droga Pokoju

« Gdy Jezus Zmartwychwstały zjawił się uczniom w wieczerniku, Jego pierwszym słowem było ‚Shalom’ (…) Tego dnia, dnia kiedy Pan nas uczynił, Jezus dopuścił swoich uczniów na drogę Pokoju » (List do Wspólnoty). Droga Pokoju jest drogą formacji członków grup modlitewnych Dzieła Shalom. Jej celem jest ich prowadzenie, poprzez treści i stosowanie specyficznych środków, doświadczenia prowadzenia z […]

Tau w Powołaniu Shalom

Znaczenie TAU jest formą litery greckiej TAU (T), którą jest krzyż. Święty Franciszek był pod wpływem dwóch dróg co do wyboru TAU : antoninów i Czwartego Soboru Laterańskiego. Święty Franciszek zaczerpnął TAU i jego znaczenie od antoninów. Była to wspólnota religijna męska, założona w 1095, której jedyną funkcją była opieka nad trędowatymi. Wielki krzyż był namalowany […]
1 2