„Co robić, Panie, jeśli nie kochać Cię do szaleństwa! Oddać się Tobie z całą naszą słabością i, mimo niej, zużywać się z miłości dla Ciebie i być sługami Twojego Królestwa?” (Pismo Miłość Oblubieńcza).

Duchowość Shalom bazuje na miłości bezwarunkowej, „oblubieńczej”, do Jezusa Chrystusa i na radykalnym życiu Ewangelią. Miłość Oblubieńcza, która rodzi jedność z wolą Bożą, rozwija się i dojrzewa poprzez kultywowanie zażyłości z Bogiem, wzrosłej na głębokim życiu modlitwy osobistej i wspólnotowej.

Modlitwa jest skutecznym przewodnikiem w doświadczeniu Kontemplacji, Jedności i Ewangelizacji. Święta Teresa z Avila i Święty Franciszek z Asyżu są mistrzami życia duchowego: święta Teresa z Avila podjęła drogę jedności intymnej z Panem poprzez modlitwę osobistą, codzienną i kontemplatywną; święty Franciszek z Asyżu jest wzorem ogołocenia i całkowitej ofiary z siebie.

Znajomość Słowa, gorliwość sakramentalna, miłość do Eucharystii i Dziewicy Maryi, uwielbienie, pokuta, jak i przeżywanie czasu liturgicznego są elementami istotnymi w zażyłości z Bogiem w Charyzmacie Shalom.

Życie braterskie, apostolat w służbie Bogu i braciom, stan życia przyjęty jako dar Boży, przeżywanie duchowe rad ewangelicznych „ubóstwa, posłuszeństwa i czystości” są również częściami składowymi Duchowości Shalom.