Twoje wyszukiwanie
Kategorie
Uporządkuj według
Jezus modli się za nas, modli się w nas i przyjmuje naszą modlitwę

Bóg nie mógłby powierzyć ludziom daru większego niż ofiarowanie im Swojego Słowa jako Głowy, przez którą stworzył wszystkie rzeczy i z którą zjednoczył je jako członki, żeby Syn Boży mógł być synem ludzkim, jednym Bogiem z Ojcem, jednym człowiekiem z ludźmi. Dlatego kiedy kierujemy do Boga nasze prośby, nie oddzielajmy Go od Syna i kiedy […]

Diakonia

Diakonia jest siedzibą Rządu Generalnego Wspólnoty Katolickej Shalom, gdzie funkcjonują sądy, sekretariaty i sektory związane bezpośrednio z Moderatorem Generalnym. Nazywa się je sercem Dzieła Shalom, gdyż asystuje w misjach przy różnych serwisach związanych z akcją misyjną i wspólnotową, pracy z młodymi i promocji ludzkiej i powołaniowej. « Diakonia » pochodzi od terminu greckiego « diakoneo », który dotyczy służby […]

Droga Pokoju

« Gdy Jezus Zmartwychwstały zjawił się uczniom w wieczerniku, Jego pierwszym słowem było 'Shalom’ (…) Tego dnia, dnia kiedy Pan nas uczynił, Jezus dopuścił swoich uczniów na drogę Pokoju » (List do Wspólnoty). Droga Pokoju jest drogą formacji członków grup modlitewnych Dzieła Shalom. Jej celem jest ich prowadzenie, poprzez treści i stosowanie specyficznych środków, doświadczenia prowadzenia z […]

Tau w Powołaniu Shalom

Znaczenie TAU jest formą litery greckiej TAU (T), którą jest krzyż. Święty Franciszek był pod wpływem dwóch dróg co do wyboru TAU : antoninów i Czwartego Soboru Laterańskiego. Święty Franciszek zaczerpnął TAU i jego znaczenie od antoninów. Była to wspólnota religijna męska, założona w 1095, której jedyną funkcją była opieka nad trędowatymi. Wielki krzyż był namalowany […]

Fundatorem

Moysés Louro de Azevedo Filho jest fundatorem i moderatorem generalnym Wspólnoty Katolickiej Shalom. Jednocześnie jest Doradcą Papieskiej Rady do spraw Świeckich od 2007 i Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji od 2011. Urodzony 4 listopada 1959 w Fortaleza (Brazylia), wychowywał się w środowisku katolickim i bardzo wcześnie znalazł się na czele młodzieżowej grupy modlitewnej. W […]
Emmir Nogueira, cofundadora da Comunidade Shalom

Współzałożycielką

Maria Emmir Oquendo Nogueira jest współzałożycielką i generalną formatorką Wspólnoty Katolickiej Shalom. Małżonka i matka czworga dzieci, urodziła się w Fortaleza (Brazylia). Mieszkała w Rio de Janeiro od piatego do dwudziestego roku życia, pobierając formację intelektualną i religijną u sióstr Lourdines i Urszulanek, i, na Uniwersytecie, u ojców jezuitów. Po powrocie do Fortaleza, kontynuowała formację […]

Rys historyczny

Wspólnota Katolicka Shalom została założona 9 lipca 1982, po tym jak jej założyciel Moysés Louro de Azevedo Filho ofiarował swoje życie i swą młodość, aby nieść Jezusa Chrystusa i Jego Kościół tym, którzy są od niego oddaleni, szczególnie młodym. 30 czerwca 1980, papież Jan Paweł II przybył do Brazylii ze swoją pierwszą wizytą do tego […]
1 2