Twoje wyszukiwanie
Kategorie
Uporządkuj według
Tau w Powołaniu Shalom

Znaczenie TAU jest formą litery greckiej TAU (T), którą jest krzyż. Święty Franciszek był pod wpływem dwóch dróg co do wyboru TAU : antoninów i Czwartego Soboru Laterańskiego. Święty Franciszek zaczerpnął TAU i jego znaczenie od antoninów. Była to wspólnota religijna męska, założona w 1095, której jedyną funkcją była opieka nad trędowatymi. Wielki krzyż był namalowany […]

Wspólnota Alliance

Wspólnota Alliance została powołana, aby iść za Jezusem Chrystusem w sercu życia rodzinnego i aktywności zawodowych, biorąc za zaangażowanie życie według powołania Shalom. Członkowie powinni być „światłem świata i solą ziemi” w środowiskach świeckich. Gromadzą się dwa razy w tygodniu w Celach Wspólnotowych, gdzie modlą się, kultywują życie braterskie i otrzymują formację zgodną ze Słowem […]

Wspólnota Życia

Powołanie Wspólnoty Shalom może myć przeżywane według dwóch wymiarów komplementarnych: Wspólnotę Życia i Wspólnotę Alliance. „We Wspólnocie, nasze spełnianie się nie będzie tym, co proponuje świat, ale będzie, przeciwnie, odrzuceniem tego wszystkiego, aby poswięcić się w pełni Bogu i na służbę Jego Winnicy” (Statut Wspólnoty Shalom). Wspólnota Życie jest centralnym jądrem Wspólnoty Shalom. Jej styl […]