Shalom

A Hitvesi szeretet útja a szentség útja számunkra

comshalom
O Amado e a amada

“Az emberek lelkében és a világban soha nem létezhet igazi Béke, ha ez nem Jézus Krisztus feltétel nélküli Szeretetén alapszik, hiszen ebben születik Isten Békéje (Shalom).” (Katolikus Shalom Közösség alapítójának írásai)

Életünk lényege, hogy az Atyától jövő örök és feltétel nélküli szeretetben elvesszen és így találja meg értelmét. Ez, ahogyan Szent Pál mondja, egyeseknek talán balgaság, de nekünk Isten ereje, Isten bölcsessége!
A Katolikus Shalom Közösségben mindannyian, éljünk bár cölibátusban, házasságban vagy egyedülállóként, arra vagyunk meghívva, hogy Jézus hitveseiként éljünk. Az Úr az Ő feltétel nélküli és végtelen szeretetében arra választott ki minket, hogy engedjük, hogy egész lényünket szeresse, és így “egyre inkább megfeledkezünk önmagunkról, akaratunkról, érdekeinkről, életükről, így egyre jobban áttüzesít Szerelmesünk szeretete, hogy csak az Ő akaratát, érdekét, életét és művét keressük.”

Ha ebben a szeretetben mi, akik a legkisebbek, törékeny agyagedények vagyunk, mindent megtaláltunk, életünk értelmet nyert, hogyan ne éreznénk végtelen hálát, és hogyan ne akarnánk válaszolni erre a szeretetre?! Ez az örömünk: Szerethetjük Istent mindenünkkel! Tudjuk szeretni az Istent mindenünkkel! Tudjuk szeretni az Istent egész lényünkkel! A Szentlélek lobbantja lángra szíveinket, és “az ettől a szeretettől lángra lobbant szív mindent meg tud valósítani, mindenre kész.”

Fontos, hogy biztosak legyünk meghívásunkban, hiszen erre az igazán bensőséges szeretetre az, Aki szeret minket, és Akit a szívünk szeret, sokkal jobban vágyik mint mi!
A Hitvesi szeretet útja a szentség útja számunkra: a tiszta és szerető szív útja, az imádság, meghitt egyesülés útja az Úrral.
Ez a szeretet lángra lobbantja szíveinket, és minél inkább szeretünk, annál jobban fogunk vágyni erre a szeretetre, melyet a napi szemlélődő imádság táplál.
Ebben a bensőséges szeretetkapcsolatban mindent megtalálunk: Isten Szent Akaratát meghalljuk és felismerjük; munkánk, minden tevékenységünk értelmet nyer!
Elég nekünk ez az egyetlen Szent Szeretet! Csak Ő marad nekünk, és ez mindennél több, mint amink valaha is volt!
Milyen felfoghatatlanul nagy ez az ajándék, melyet a Jóisten a két kezünkbe helyez! Hogyan lehet, hogy az ember beléphet Isten szeretetébe? Hogyan lehet, hogy az égben lakó Isten úgy szeret minket, mint jegyeseit, kedveseinek választ minket, és elér Szívéhez a mi emberi, törékeny szeretetünk?!
Az Úr választott minket, hogy kedvesei legyünk! Az Úr meghívott, hogy kedveseként szerethessen, és én Kedvesemként szerethessem!
Néhányaknak talán botrány, másoknak balgaság vagy gyöngeség, de számunkra az Isten ereje és bölcsessége: az életünk értelme!

Sirák Borbála


Comentários

Aviso: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião da Comunidade Shalom. É proibido inserir comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem os direitos dos outros. Os editores podem retirar sem aviso prévio os comentários que não cumprirem os critérios estabelecidos neste aviso ou que estejam fora do tema.

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *.

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.