A Katolikus Shalom Közösség a Laikusok Pápai Tanácsának 2007. február 22-i rendeletében elismerte a Katolikus Shalom Közösséget, mint Jogi Személyiséggel rendelkező Krisztushívők Nemzetközi Magántársulását. A Közösség szabályzatát 2012-ben fogadtàk el véglegesen.

Ma országszerte a világon a Katolikus Shalom Közösséget olyan misszionárius férfiak és nők alkotják, akik különböző életfomában élnek misszionárius életet, és hirdetik Jézus Krisztus evangéliumát azoknak, akik távol vannak Jézustól és az Ő Egyházától.

A Szentlélek minden alkalommal biztosítja az Egyháznak azokat a kegyelmeket, amik szükségesek ahhoz, hogy korunk kihívásira válaszoljunk. A karizma egyike ezen isteni ajándékoknak, melyek az Egyház megújulása és az Evangélium naprakész megélése céljából záporoznak ránk. Így a Shalom Karizma, ami Moysés Azevedo szívéből virágzott ki az 1980-es II. János Pál pápával való találkozása során, kinyilvánításra jutott a világ számára is. Isten embereket hívott meg arra, hogy felvállalják ezt a kegyelmet az életükben, és így egy különleges hivatást kapjanak, melyet Shalomnak hívunk.

A Katolikus Shalom Közösség fiatalok körében született, szokatlanul merész inspirációval: Egy internetes felületet hoztunk létre, amivel főleg a fiatalokhoz szóltunk, az ő nyelvükön. Ez olyannak indult, mint egy híd, ami összeköti a Jézustól távol álló fiatalokat vele és az egyházzal. Így nyitottuk meg az első " Szendvics bárt" 1982. július 9-én a braziliai Fortalezában.

Ezen a helyen a fiataloknak lehetőségük nyílt talákozni Istennel és a missziós élettel a testvériség és az imádság által, s így növekedhetett bennük az erős hit. Azért, hogy ezeket a tapasztalatokat megoszthassuk az egész emberiséggel, a sok különböző néppel és kultúrával, a  katolikus Shalom Közösség  evangelizációs alkalmakat tart a fiataloknak, családoknak, gyermekeknek, mindenkinek, aki keresi Istent. S ezt teszi a  különböző területek (média, művészetek, tudomány, kultúra...) szakemberei részére népszerűsítéssel, irgalmassági cselekvésekkel, hogy megérintse azokat, akik szenvednek.

A Shalom Hivatás megélése a Közösség szívében annak megtapasztalásán alapul, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal, a Feltámadottal, akit a kereszten megfeszítettek. Ahogyan János evangéliumában olvashatjuk:

„Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: „Békesség nektek!” (János 20,19) – ami annyit tesz: Shalom! Jézusnál ez az üdvözlés a béke igazi kinyilvánítása, az az óhaj, amely minden testi és lelki áldás kívánságát magában hordozza: ez pedig az a tökéletes boldogság, amit a Messiás hoz el nekünk. És végül, ez valóban a teljes megváltás kihirdetése és adományozása” (A Szabályzat Bevezetője).

Jézus Isten békéjét adja a világnak, azt az igazi és utánozhatatlan békét, amire az emberiség vágyik. Ahogyan azon az estén Krisztus elküldte apostolait, hogy az emberek szívébe ültessék ezt a békét, úgy ma a Shalom hivatásban élőknek az a küldetésük, hogy ugyanezt a Békét életükkel és tanúságtételükkel hirdessék. „Shalomosnak lenni” annyit tesz, hogy a Szentlélek ereje által a Béke apostolai és követeiként elvisszük Krisztust azokhoz, akik vágynak rá.

Azoknak, akiknek meghívásuk van a Shalom Hivatásra, Isten az elmélkedés, az egység és az evangelizáció útját jelöli ki.

A Feltámadotton való elmélkedésből fakad erőnk az evangelizáláshoz. Az így megerősített Közösség erőfeszítéseket tesz, hogy hatékonyan, bátran és kreatívan hirdesse a mi Urunk, Jézus Krisztus Örömhírét. Ahhoz, hogy ezt a hivatást megéljük, szükséges, hogy elmerüljünk a lelkesítő szeretetben az első keresztény közösségek példájára, tükrözve az Atya, a Fiú és a Szentlélek között megvalósuló szentháromságos egységet.

Ha szeretnéd felfedezni a te hivatásodat a Katolikus Shalom Közösségben, akkor van lehetőség egy olyan úton járni, ami hozzá segít téged ennek felfedezéséhez. Járhatsz a Közösség imacsoportjába, vagy ha a lakóhelyedtől távol van a misszió, akkor arra is van lehetőség, hogy levelezz egy misszionáriussal, aki távolról is tud téged segíteni ezen az úton. - '' Hivatástisztázó távolról" email: vocations@comshalom.org.

A hivatástisztázó útja legalább egy évig tart, kezdve a hivatástisztázó nyitott alkalmától (ami minden évben márciusban kezdődik).

Mindegyik hivatástisztázóra járó tagnak van egy lelki kísérője, aki segíti őt abban, hogy hallhassa és felismerje az Isten akaratát, felismerje a Shalom hívását vagy egy másik hivatást az Egyházban. Lesz szó az érettségről, belépésről, a jelötségi időről mind az Életközösségben és a Szövetségközösségben.