Közösség

A Shalom jelentései

comshalom

„Shalom” egy zsidó köszöntési forma. Mi, katolikusok is használjuk ezt a szót üdvözlési formaként. Jézus szájából hangzott el ez a köszöntés, aki szintén zsidó származású volt és így üdvözölte a tanítványait. (vö: Jn 20, 19-26)

A közösségünkben ez a szó a meghívást jelzi. A békét hozó Jézus tanítványai és szolgálói vagyunk. Jézust hirdetjük, az igazi Békét,akit az emberi szív keres.

Az a feladatunk, hogy békét teremtsünk, és engeszteljük ki az emberek szívét Istennel Jézus Krisztuson keresztül (első és legfontosabb lépés).

Fontos, hogy az emberek szíve önmagukkal, a természettel és a teremtett dolgokkal is kiengesztelődjenek. Ez csaka Szentlélek ereje által valósítható meg. Tanítsuk meg az embereket imádkozni, az Úr felé fordulni. Vigyük Isten szeretetét, az otthonokba, a családokba, a kapcsolatokba, a munkahelyekre, a társadalomba, a világba! A békét kell megteremtenünk, de mindez csak akkor valósulhat meg, ha befogadjuk Jézust a szívünkbe. „Forduljunk Jézus felé, és megtaláljuk a Békét, amelyet annyira keresünk!”

Az igazi béke útja, ha Jézus felé fordulunk. Azonban, ennek nem csak intellektuális, értelmi megtérésnek kell lennie; nem olyan, gyümölcs nélküli megtérésnek, amely csak dogmatikus igazságok elfogadásán alapszik, hanem olyan megtérésnek, amely Jézus Krisztus, az élő Isten személyes megtapasztalásán alapszik, és amely áthatja egész életünket az Atya szeretetével.
Ez olyan tapasztalat, amely nem csak az érzelmeinket érinti, hanem betölti életünket, átalakítja egész énünket az imádságon, Isten Igéjén, a Szentségeken, a tanúságtételen, testvéreink szolgálatán keresztül. Ez a szeretet megtapasztalása, amely elvezet bennünket Isten és embertársaink viszont szeretetéhez. Olyan tapasztalat, amelyet csak a Szentlélek tud megadni, azoknak a tapasztalata, akik újjászülettek nem a test és a vér által, hanem Isten Lelkéből (Jn 1,13). Azoknak a tapasztalata, akik újjászülettek Istennek, az Egyháznak, a testvéreknek, és őszintén keresik Isten Akaratát az életükben. Ez a béke útja, a Megújulás útja.

„Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz; aki békét hirdet, örömhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást. Aki azt mondja Sionnak: KIRÁLLYÁLETTATE ISTENED .”(Iz 52,7).

Katolikus Shalom Közösség alapítójának írásai


Comentários

Aviso: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião da Comunidade Shalom. É proibido inserir comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem os direitos dos outros. Os editores podem retirar sem aviso prévio os comentários que não cumprirem os critérios estabelecidos neste aviso ou que estejam fora do tema.

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *.

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.