Közösség

Katolikus Shalom Közösség: Alapítók

comshalom

shalomHa tíz évet visszamegyünk a Fortaleza-i Egyház fiataljainak lelki életében, mindig Isten kérésének érezzük, hogy a fiatalok konkrét és hatásos evangelizációt kapjanak. A Katolikus Karizmatikus Megújításon keresztül, az imádságban, a Szentlélek kegyelmében, Isten Igéjében, a szentség megélésében és a szolgálatban való mély elmerülésben, ez a felhívás elemi szükséggé vált, Jézus Krisztus Urunk Parancsává.

Ahogy haladtunk utunkon, Jézus Urunk olyan bátor és eredeti, mint amilyen gyümölcsöző evangelizációra ihletett minket, hogy egy pizzázó és könyvesbolt által vigyük el Isten Igéjét a fiatalokhoz.

1982-ben, egy egyetemista fiatalokból álló tizenkét fős csoport úgy döntött, hogy lépést tesz a hitért és összefoglalja Urunk kérését, habár nem volt tapasztalatuk kereskedelmi vonalon és minden olyan anyagi feltételnek hiányában voltak, melyet a Mű igényelt.

Az Isteni Gondviselés nem váratott magára, testvéreink adományaiban mutatkozott meg, hogy az Úr meghallgatta imánkat. Nap nap után láttuk, hogy Isten keze támogat minket, adományokat teremt, melyek csodaként váltották valóra az “Úr Pizzázójának” álmát és annak jeleként szolgált számunkra, hogy akaratának középpontjában vagyunk.

1982. július 9-én, Mons jelenlétében és áldásával, Aloisio Lorscheider megnyitotta a Shalom Katolikus Evangelizációs Központot, egy olyan pizzázót és könyvesboltot, melynek missziója azoknak a fiataloknak az evangelizációja volt, akik enni jöttek vagy tanácsért, segítségért, támaszért fordultak hozzájuk. Ekkor már fiatalok önkéntes munkájára is számíthattunk, akik a Ház feladatait látták el, életüket Isten Birodalmának szentelték mintegy hálaként azért a végtelen kegyelemért, melyet Jézus jelenléte jelentett életükben.

Az azóta eltelt három évben, a Mű egyre növekszik. Utunkon egyre inkább megmutatkozott az Úr akarata. Világosan éreztük, hogy Isten nem csak pizzázót és könyvesboltot kért, hanem sokkal többet. Katonaként volt ránk szüksége, hogy lépésenként hódítsuk vissza a bűnben elveszett területeket.

Ezért Kegyelme által és szívek megtérítésével, meghódítjuk Jézus Krisztusnak a társadalom új tereit és az emberek lelkét, hogy ott kitűzhessük zászlóját. A dicsőítés az Atya szolgálatának, az evangelizáció és Isten új gyermekeinek formáló eszközévé válhat.

Közösségi szinten úgy érezzük, hogy hivatásunk a világi eszközök meghódítása, és ezen eszközöknek az evangelizáció, a dicsőítés, és Isten szolgálatába állítása. Feladatunk az apostoli eszközök megújítása, hogy Istennek érett fiakat neveljünk, hogy amerre járnak Isten dicsőségét hirdessék szavaik, tetteik, munkájuk, gondolataik és műveik által. Olyan társaságnak érezzük magunkat, mely Jézus Krisztusnak kihalássza és kiformálja a lelkeket, majd kiküldni a világba, hogy ott építsék fel Isten Birodalmát.

Frontvonalként áll birtokunkban az evangelizáció számára a pizzéria, a katolikus könyvesbolt és egy kézműves műhely. De úgy érezzük, hogy az Úr további eszközöket és új munka területeket fog kérni. Az Egyházmegyei Parókia engedélyével rendelkezésünkre áll egy kápolna,  ahol nagy örömünkre szolgál, hogy Jézus dícsőítésére találkoznak emberek. Vasárnaponként 20 órakor, a káplán engedélyével ünnepeljük az Oltáriszentséget, ebben résztvesz a Shalom Közösség és bárki aki szeretne. Ezenkívül tizenhárom imacsoport működik a Házban, köztük vannak újoncok, felnőttek, fiatalok és gyermekek.

 

 


Comentários

Aviso: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião da Comunidade Shalom. É proibido inserir comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem os direitos dos outros. Os editores podem retirar sem aviso prévio os comentários que não cumprirem os critérios estabelecidos neste aviso ou que estejam fora do tema.

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *.

Az email címet nem tesszük közzé.