“Mi mást tehetnénk Urunk,mint téged elveszve eszeveszetten szeretünk?  Átadjuk neked magunkat minden gyengeségünkkel és mindezek ellenére irántad való szeretetből a Te királyságod szolgái leszünk? “ (Mennyegzői Szeretet Írása )

A Shalom lelkiségének alapját Jézus Krisztus feltétel nélküli „menyegzői” szeretete  és az evangélium radikális  megélése adja.  A Menyegzői szeretet egyesül az isteni akarattal,kivirágzik és megérik  az istennel való bensőséges kapcsolat  által, amit a mély személyes és közösségi imaélet segít elő.

Az ima hatékony vezető a Szemlélődés,az Egység és az Evangelizáció területén. A lelki élet mesterei Avilai  Szent Teréz,aki megnyitotta az Úrral való benső egység útját a személyes,mindennapi és szemlélődő ima által, és Assisi Szent Ferenc az elszakadás és a teljes életátadás példája.

Conhecimento da Palavra, zelo pelos sacramentos, amor à Eucaristia e à Virgem Maria, louvor, penitência e vivência dos tempos litúrgicos são elementos essenciais à intimidade com Deus no Carisma Shalom.

Também constituem a Espiritualidade a vida fraterna; o apostolado exercido no serviço a Deus e aos irmãos; a forma de vida acolhida como dom divino; a vivência do espírito dos conselhos evangélicos “pobreza, obediência e castidade”.