053

 

A „Shalom Mű” [1] az evangelizációs tettek és azok gyümölcseinek gyűjteménye, melyeket a Közösség hajtott végre. Az imacsoportok tagjai, az élet- és szövetség közösségi tagok és minden egyes ember, akiket ezeket az evangelizációs tetteken keresztül elértünk, tagjai a Shalom Műnek.

„Az Úr ránk bízott egy „Művet”. Ez az Ő missziós szándékának a gyümölcse, valamint válasz a Lélektől az emberiség kiáltásaira, akik szenvedve és jajgatva várják Isten gyermekeinek megnyilvánulásait.” (Szabályzat)

Válaszolva az Egyház azon hívására, hogy hirdessük az Evangéliumot szerte a világon, a Közösség új módszerekkel és kifejezési módokkal igyekszik segíteni az aktuális evangelizáció megújulását.[1] Shalom Mű: A Közösségben egy olyan csoportra használják ezt a kifejezést, akiknek az életét a Shalom lelkiség irányítja, és akik nagyon elkötelezett módon élnek a közösség és annak evangelizáló munkája iránt. A Mű szó magában foglalja a munkák összességét és a folyamatosan megvalósított programokat is.

Harmadik magyarázata a szónak, amit az alapító így írt le: “mű”, ami egy belső utat jelent. Ez az út a lelki élet része, ” egy új mű, amit Isten valósággá tesz az emberi szívben és az életünkben.”  Ennek a szemléletnek a része a következő bibliai idézet:  “Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok? ” (Iz. 43, 19).

Ez a szemléletmód magában foglalja az Életközösség és a Szövetség közösség tagjait és minden elkötelezett embert.