Shalom

Szűz Mária

comshalom

A lelki életünk Mária felé irányuló része kapcsolatot teremt Nagyasszonyunkkal melynek középpontjában Krisztus misztériuma áll. Hogy teljességében lássuk Krisztus arcát, fontos, hogy ezt Mária szemén és szívén keresztül tegyük. Hivatásunkban Mária nekünk Anyánk és lelki Mesterünk a Béke útján.

Már oly sokszor említettem milyen kegyelem életünkben a mi Nagyasszonyunk, szeretném megosztani vele legújabb tapasztalatomat mely hozzájárul, hogy nagyobb hálával higgyek benne.
2004 májusában nagy kihívásokkal teli időszakot éltem meg. Elmondhatom, hogy főleg a legutóbbi év volt nagy próbatétel. Ilyen pillanatokban mindig az Úrban keresek lelki támaszt, akire támaszkodhatok a kihívásokkal szemben. Imában találtam arra menedékre, melyet az Úr sugallt. Abban a helyzetben világosan éreztem, hogy az Úr arra kért haladjak tovább és a napi rózsafűzér imádkozása helyett kezdjek el napi szinten meditálni a szent rózsafűzér húsz misztériumán. Onnantól kezdve gyakrabban jártam Mária iskolájába, hogy nagyobb erővel nézhessem Krisztus arcának szépségét és tapasztalhassam szeretetének mélységét.

Őszintén tanúságát tudom tenni a megszámlálhatatlan gyümölcsnek, melyet a szent rózsafűzér minden rejtélyének napi felidézése hozott lelki életemben és benne szándékaimban. A napi rózsafűzér számomra enyhüléssé vált és nagyon erős közvetítő forrássá a közösségért és a nélkülöző testvérekért. Megfigyelhettem ahogy Isten  közbeavatkozik Mária keze által, így már Szent Bernát híres imáját másképp mondom: Legkegyesebb Szűzanya Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy Te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte.

Nem az a szándékom, hogy ezzel a tanúságtétellel növeljem elköteleződésünket a napi misztériumok imája iránt, hanem ösztönözni szeretném mindannyiukat, hogy megújítsák szerető és bizalmas kapcsolatukat Nagyasszonyukkal. Mint gyermekeknek, akiknek szüksége van az Anya szeretetére és óvására, életünk minden napján hozzá kell folyamodnunk. Ezáltal merüljünk mélyebbre Krisztus misztériumában, fogadván kegyelmét Mária útján, találjuk meg a Béke útját.

Ugyanakkor, megköszönöm minden testvéremnek, akik szabadon engednek a hívásnak, hogy hozzám csatlakozzanak a rózsafüzér minden misztériumának idézése által és szándékaimban támogatnak. Bőkezű és folyamatos részvételükre számíthatunk, s biztos vagyok abban, hogy Önök is részesülnek a nagy kegyelemből.

Moysés Louro de Azevedo Filho


Comentários

Aviso: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião da Comunidade Shalom. É proibido inserir comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem os direitos dos outros. Os editores podem retirar sem aviso prévio os comentários que não cumprirem os critérios estabelecidos neste aviso ou que estejam fora do tema.

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *.

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.