« Gdy Jezus Zmartwychwstały zjawił się uczniom w wieczerniku, Jego pierwszym słowem było ‚Shalom’ (…) Tego dnia, dnia kiedy Pan nas uczynił, Jezus dopuścił swoich uczniów na drogę Pokoju » (List do Wspólnoty).

Droga Pokoju jest drogą formacji członków grup modlitewnych Dzieła Shalom. Jej celem jest ich prowadzenie, poprzez treści i stosowanie specyficznych środków, doświadczenia prowadzenia z Jezusem do dojrzałości wiary, świętości i radykalnemu świadczeniu o Ewangelii. Droga Pokoju narodziła się na początku fundacji Wspólnoty Katolickiej Shalom, to jej inspiracja i pierwsze kroki. Od pierwszych działań realizowanych przez Wspólnotę, zawsze znaczonych przez śmiałość i kreatywność w głoszeniu Jezusa, osoby silnie doświadczają miłości Boga, która rodzi pojednanie i zmianę życia. To była łaska, »źródło bożego błogosławieństwa, bardzo widoczna manifestacja Jego Miłości (…) źrodło pewne, aby kroczyć po drogach Pana », które manifestują się i formują nowy lud (Pismo W Sercu Dzieła).

Doświadczenie to pogłębiało się i poruszało rodzące się Dzieło : kontakt z Jezusem Chrystusem zrodził głębokie nawrócenie, żarliwość i radość w głoszeniu Go, prowadząc osobę ewangelizującą do stania się świadkiem Zmartywchwstałego, który przeszedł przez krzyż i który wylewa nad każdym człowiekiem i całą ludzkością swoje przebaczenie i swój pokój.
W ciągu roku, ruch ten przybrał formę, poprzez fazy i treść, stając się Drogą Pokoju.

Droga Pokoju składa się z pięciu wymiarów formacyjnych :

Wymiar Duchowy : przedstawia całość doświadczeń w grupie modlitewnej, zważywszy że kontemplacja w Charyzmacie Shalom nie ogranicza się do poszczególnych momentów modlitwy. Dotyczy ona relacji z Bogiem poprzez sposoby proponowane przez Kościół i przez Charyzmat : modlitwę osobistą i wspólnotową, studium biblijne, gorliwość dla sakramentów, miłość do Eucharystii i Dziewicy Maryi, uwielbienie, pokutę, doświadczenie czasu liturgicznego, życie braterskie i doświadczenie apostolatu.

Wymiar Biblijny : zakłada i orientuje kroczenie duchowe osoby według Słowa Bożego.

Wymiar Ludzki : intensyfikuje doświadczenia braterstwa, poczucie przynależności do Dzieła Shalom i doświadczenie Ewangelii poprzez grupę dzielenia się i towarzyszenia dzięki koordynatorowi grupy modlitewnej.

Wymiar Doktrynalny : sprzyja znajomości Doktryny Kościoła i jej pogłebianiu w codziennym życiu i w modlitwie.

Wymiar Misyjny : podkreśla elementy, które budzą i zachęcają do zaangażowania w Dzieło i posłanie misyjne.