Katolicka Wspólnota Shalom przynależy do Kościoła Katolickiego i jest przezeń uznana jako Międzynarodowe Prywatne Stowarzyszenie Wiernych o osobowości prawnej. W 2007 roku Wspólnota została uznana przez Stolicę Apostolską jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych, jest zatem uznana na całym świecie przez Świętą Matkę Kościół. W maju 2012 roku papież Benedykt XVI, za pośrednictwem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, ostatecznie zatwierdził statut Katolickiej Wspólnoty Shalom, gdy Wspólnota obchodziła swoje 30-lecie.

Obecną w kilkudziesięciu krajach na świecie, Katolicką Wspólnotę Shalom tworzą mężczyźni i kobiety, które przyjmują różne formy życia, jakie są obecne w Kościele, angażując się w życie wspólnotowe i misjonarskie, przyjmując za cel głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom, szczególnie tym będącym daleko od Jezusa i Kościoła.

W każdym czasie Duch Święty udziela Kościołowi łask potrzebnych, aby odpowiedział na aktualne wyzwania. Charyzmat jest darem danym od Boga, wylanym na Kościół, celem odnowienia i zaktualizowania życia Ewangelii. Więc, aby zamanifestować światu Charyzmat Shalom, który rozkwitł w sercu Moysesa Azevedo podczas spotkania z Papieżem Janem Pawłem II w 1980 roku. Bóg wezwał osoby do podjęcia tej łaski w ich życiu, dając im specyficzne powołanie: Shalom.

Wspólnota narodziła się pośród młodzieży. Dzieło Shalom ma swój początek w odważnej inspiracji: stworzyć most między nimi a osobistym doświadczeniem z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem. Tak więc narodziła się pierwsza „Kawiarnia Pana”, 9 lipca 1980 r. w Fortalezie w Brazylii: atrakcyjne miejsce, gdzie młodzież miała możliwość doświadczenia modlitewnych chwil, braterstwa i misji, wzrastając na swojej drodze wiary.

Dzisiaj, zanosząc doświadczenie Jezusa Chrystusa wielu innym, pośród różnych ludzi, kultur i różnych kontekstów społecznych, Shalom realizuje akcję ewangelizacyjną w sposób różnorodny i w wielu formach pośród młodzieży, rodzin, dzieci, biednych i potrzebujących, pośród różnych obszarów zawodowych, pośród mediów, w świecie sztuki, nauki, kultury i promocji ludzkiej, przez dzieło miłosierdzia, którym dotyka różnorodnych cierpień, jakich osoby doświadczają. Życie Powołania Shalom wewnątrz Wspólnoty jest oparte na doświadczeniu Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego, który przeszedł przez Krzyż, opisane w Ewangelii św. Jana.

Podczas spotkania w Wieczerniku Jezus Zmartwychwstały mówi do uczniów: „Pokój wam” (J 20,19), czyli „Shalom!”. W osobie Jezusa pozdrowienie to stanowi rzeczywisty przekaz Pokoju, to jest wszelkiego rodzaju błogosławieństw duchowych i materialnych, doskonałego szczęścia, które przynosi nam Mesjasz. Stanowi wreszcie ogłoszenie i podarowanie pełni zbawienia (Preambuła Statutu).

Jezus jest Shalom Ojca dla świata, prawdziwym i jedynym Pokojem, który ludzkość może mieć. Jak uczniowie Chrystusa byli posłani przez Niego, w tym czasie, żeby krzewić Pokój w sercach ludzi, tak ludzie powołani są wezwani do głoszenia tego przez życie i świadectwo. ,,Być Shalom” oznacza, w mocy Ducha Świętego, być uczniem i ministrem pokoju, by doprowadzić Chrystusa do tego, kto na Niego czeka.

Dla nas, którzy jesteśmy wezwani, nasz Pan przeznacza drogę kontemplacji, jedności i ewangelizacji.

Z kontemplacji Zmartwychwstałego bije źródło siły napędowej naszej ewangelizacji. W ten sposób, Wspólnota wyraża się w niezliczonych i nieustannych wysiłkach, które powinna podejmować, aby zgodnie ze swoim Charyzmatem oraz językiem danej epoki nieść światu tę samą i jedyną Ewangelię Naszego Pana Jezusa Chrystusa, dawcę zbawienia i Pokoju. Abyśmy mogli przeżywać nasze powołanie, Pan ustanowił nas Wspólnotą na wzór pierwszych wspólnot chrześcijańskich (zob. Dz 2 i 4). Jedynie poprzez życie w miłości do Niego i do braci staniemy się orędownikami Jego Pokoju w świecie (zob. J 17, 21-23), odzwierciedlając jedność kochającej wspólnoty Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Jeśli chcesz podążać drogą rozeznania powołania we Wspólnocie Shalom, postaraj się zaangażować w grupę powołaniową w misji Shalom, będącej najbliższej twojego miasta lub skontaktuj się z nami przez krakow@comshalom.org

Czas trwania drogi powołania wynosi minimum rok. Pierwsze spotkanie jest w marcu lub w kwietniu co roku.

Każda osoba, która jest w drodze powołania, jest wspomagana i prowadzona przez Towarzysza Duchowego (kierownika duchowego), żeby słuchać woli Pana, rozeznać powołanie do Charyzmatu Shalom lub innego powołania w Kościele. Jest to konieczny czas dojrzewania, aby zrobić konkretny krok do wstąpienia na drogę postulatu we Wspólnocie Życia lub Przymierza.