Formacja

Duch Święty jest mistrzem modlitwy

Duch Święty chce Cię nauczyć jak się modlić

comshalom

Jednym z największych zaszczytów, radości, wielkości i bogactw człowieka jest możliwość relacjonowania się, jest możliwość rozmowy z żywym Bogiem. Niektórzy uważają za honor i przywilej móc rozmawiać z prezydentem państwa. Fotografują wydarzenie i pokazują je z dumą. Wielką radością mojego życia była możliwość porozmawiania przez krótką chwilę z Papieżem Janem Pawłem II. Oglądanie zdjęć odnawia emocje tego niezapomnianego dnia. Dostrzegamy zatem cud, zaszczyt i łaskę, że możemy rozmawiać, zawsze kiedy chcemy, z żywym Bogiem – z Ojcem niebieskim, z Jezusem zmartwychwstałym, z Duchem Świętym.

 

Modlić się to rozmawiać z Bogiem

Każda rozmowa z Bogiem to modlitwa. Prawdziwą modlitwą jest tylko ta, która, bądź napisana i mówiona albo spontaniczna, jest rozmową, Prawdziwą modlitwą jest tylko ta, która stawia ludzkie serce w kontakcie z sercem Boga.

Duch Święty jest mistrzem w nauczeniu, formowaniu, i wychowaniu, żeby lepiej modlić się, bo modlitwa jest komunikacją z Bogiem.

Dlatego, że wie jak bardzo Bóg kocha człowieka i chce przebaczyć mu, uwolnić go, uzdrowić, napełnić dobrem, uświęcić, uczynić go szczęśliwym, Duch Święty chce uzdolnić człowieka do słuchania, mówienia, komunikowania się z Bogiem żywym. To szczególnie przez tę relację Bóg realizuje swoje dzieło w sercu człowieka. Też dlatego, że wie, jak bardzo człowiek jest biedny, kruchy, potrzebujący, chory i grzeszny, Duch Święty chce prowadzić go do relacji z Bogiem. On wie, że tylko Bóg ma wszystkie rozwiązania i odpowiedzi na wszystkie ludzkie problemy.

Przed tymi dwoma „dlatego”, Duch Święty chce nauczyć człowieka wznosić się do Boga, komunikować się z Nim, modlić się do Boga, słuchać Go i udzielić Mu odpowiedzi. Jednym słowem: Duch Święty chce nauczyć go modlić się.

 

Duch Święty uzdalnia do modlitwy

Wystarczy, że osoba zna i przyjmuje Ducha Świętego jako Przyjaciela, żeby On objawił się i prowadził do modlitwy, do komunikacji z Bogiem. Duch Święty może nawet objawić się przez dar wylania modlitwy. To znaczy, że może nadać natychmiastową możliwość otworzenia serca i ust i zacząć natychmiast adorować Go, uwielbiać Go, wychwalać, błogosławić, dziękować Mu albo prosić Go o przebaczenie, mimo że osoba nigdy wcześniej tego nie robiła.

Duch Święty chce nauczyć wszystkich najlepszych form modlitwy, takich jak: kontemplacja, medytacja, modlitwa w ciszy, słuchanie, adoracja, uwielbienie, dziękczynienie, modlitwa psalmami, wstawiennicza, modlitwa pokutna i inne. Może nawet dać dar modlitwy w niezrozumiałym języku. Więcej niż nauczyć – On może dać natychmiastowy dar, przez który serce zaczyna modlić się przez dar wylania.

„Duchu Święty, naucz mnie modlić się! Naucz mnie rozmawiać z Bogiem! Słuchać Boga żywego! Naucz mnie mieć relację z Bogiem mojego życia i mojego serca! Ukształtuj mnie do lepszego komunikowania się z Bogiem! Daj mi dar modlitwy! Bądź moim mistrzem modlitwy. Amen!”

 

Ks. Alirio José Pedrini, SCJ


Komentarze

Zastrzeżenia prawne: Poglądy wyrażone w komentarzach są poglądami autora (autorów) i nie koniecznie odzwierciedlają poglądy Katolickiej Wspólnoty Shalom. W szczególności zabrania się zamieszczania treści sprzecznych z normami prawnymi, etycznymi albo używania wyrazów niecenzuralnych, w celu nękania, prowokowania lub dyskredytowania użytkowników. Administratorzy mogą usuwać posty bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli komentarze nie spełniają ustalonych kryteriów bądź nie nawiązują do tematu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *.

Twój adres email nie zostanie opublikowany.