Shalom

Misjonarze z Warszawy i Krakowa opowiadają o ewangelizacji w Polsce podczas kwarantanny

W najbardziej katolickim kraju w Europie misjonarze mówią o znaczeniu rozwijania więzi podczas kwarantanny i napełniają świat nadzieją poprzez wstawiennictwo naznaczone nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.

comshalom

 

Warszawa: Fundacja młodych zakochanych ludzi

Guilherme Souza jest misjonarzem w polskiej stolicy, Warszawie. Mówi, że misjonarze żyli w tym czasie inną codziennością w misji.

Dlatego, że jest fundacją, ewangelizacja w warszawskiej misji dzieje się przez osobiste kontakty i cotygodniowe akcje ewangelizacyjne, kiedy misjonarze udają się na spotkanie z ludźmi. Teraz, ponieważ są w domu, liczą bardziej na pomoc technologii i sieci społecznościowych.

„Wiadomość lub połączenie telefoniczne to proste działania ewangelizacji, które utrzymują kontakt z ludźmi. Również grupa modlitewna, adoracja i Koronka online są działaniami, które powstają i wciąż są rozwijane. Ważną rzeczą w tym czasie jest bycie znakiem pokoju i nadziei dla naszego polskiego narodu”, mówi Guilherme. Wskazuje, że pokój, nadzieja i radość są lekarstwem na ewentualną rozpacz, którą ten czas spowodował w sercach ludzi, którzy siedzą w domu.

Z tego powodu, poprzez każde dzieło, bądź to modlitwę online, czy rozmowy telefoniczne, misjonarze starają się być blisko Polaków, pokazując, że nie są sami, ale że Bóg działa również w tym czasie, w którym oni także muszą być znakiem pokoju i nadziei dla cierpiących.

Guilherme mówi, że młodzi Polacy cierpią z powodu niemożliwości chodzenia do kościoła i sprawowania sakramentów, ale w tej chwili niespodziewanie doświadczają Miłości Boga i są tego świadkami.

Jeden z młodych ludzi, który bywa na misji warszawskiej, powiedział misjonarzowi, że te kilka dni kwarantanny już zbliżyły Go do rodziny poprzez gry planszowe, filmy, pomoc w domu poprzez sprzątanie i gotowanie. Według dzielenia się młodego chłopaka jest to także owocny czas modlitwy, bo bez pośpiechu, związanego z chodzeniem na uniwersytet, szczególnie rano, spotyka samego Jezusa w Piśmie Świętym.

„Przeżyć z braćmi i siostrami, z naszym ludem, z młodymi ludźmi, z tymi, których Bóg powierza nam tutaj w Polsce, mimo że jesteśmy fizycznie od siebie oddaleni, to dobry czas na umocnienie jedności we Wspólnocie i w Kościele. Od wszelkiego zła Bóg zawsze wyprowadza większe dobra”, podsumowuje Guilherme.

 

Kraków : Kościół w drodze do wyjścia

 

Michele Magalhães jest główną odpowiedzialną za polską misję w Krakowie. Opowiada ona, że Dla ewangelizacji nie ma granic, więc pomimo zamkniętych granic państw, dociera ona bardzo daleko.

Jak komentuje Michele: ,,Całe Duszpasterstwo Młodzieży w mieście Kraków rozpoczęła akcje tematyczne: ‘Pomimo drzwi zamkniętych’ (w aluzji do ewangelii św. Jana, 20) i tak kontynuujemy głosząc.”

Misjonarka mówiła, że misja w Krakowie zaczęła również ewangelizację Online, prowadząc ją w różnych formach: 1. Uwielbienie we wtorki 2. Adoracje w czwartki 3. Koronka do Bożego Miłosierdzia Online w soboty ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w Dzieło Shalom.

Michele ujawnia, że łaski płynące ze zbliżenia się do Polaków, już są konkretne. ,,Osoby, które nigdy nie przychodziły na grupę modlitewną albo ewangelizację, poczuły się przyciągnięte Online, przez Skype. To jest konkretny czas, owocny, z wieloma łaskami, z wielką kreatywnością ewangelizacyjną przy małych zasobach, które mamy.”

Misjonarze Katolickiej Wspólnoty Shalom mieszkający w Polsce żyją czasem głębokiego wstawiennictwa wypełnionego współczuciem, które było charakterystyczne dla Świętej Faustyny Kowalskiej, Apostołki Bożego Miłosierdzia, która pochodziła i stała się Świętą w tym kraju. Oddanie Koronce do Bożego Miłosierdzia jest propagowane przez sieci społecznościowe, które odzwierciedlają ten nowy czas, wyraźnego głoszenia Zmartwychwstałego Chrystusa.    

Nieustająca modlitwa, związana z życiem w jedności, które jest charakterystyczne dla Charyzmatu Shalom, sprawia, że wszyscy ci, którzy pozostają w domu, niosą nadzieję dla większości katolików w tym kraju, którzy cierpią odosobnieni, z niemożnością fizycznego uczęszczania do Kościoła, tak jak zwykle.


Komentarze

Zastrzeżenia prawne: Poglądy wyrażone w komentarzach są poglądami autora (autorów) i nie koniecznie odzwierciedlają poglądy Katolickiej Wspólnoty Shalom. W szczególności zabrania się zamieszczania treści sprzecznych z normami prawnymi, etycznymi albo używania wyrazów niecenzuralnych, w celu nękania, prowokowania lub dyskredytowania użytkowników. Administratorzy mogą usuwać posty bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli komentarze nie spełniają ustalonych kryteriów bądź nie nawiązują do tematu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *.

Twój adres email nie zostanie opublikowany.