Shalom

Oficjalne Oświadczenie Katolickiej Wspólnoty Shalom

Jako Kościół, powinniśmy być uważni na zalecenia, które daje każdy Biskup w diecezji. Każda z tych wypowiedzi, powinna kierować naszymi akcjami wspólnotowymi, aby ludzie wokół nas przechodzili przez ten czas próby najlepiej jak mogą.

comshalom

Oficjalne Oświadczenie Katolickiej Wspólnoty Shalom

Zjednoczeni Życiem w Chrystusie

,,Wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję” (Rz5, 3b-4)

 

Drodzy bracia Katolickiej Wspólnoty Shalom,

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – Na wieki wieków, Amen!

Wszyscy na całym świecie przechodzimy teraz przez trudny moment związany z pandemią wywołaną przez wirus Covid-19. Chcemy być zjednoczeni i napełnieni nadzieją, wiedząc, że Nasz Pan Jezus Chrystus, Zmartwychwstały, który przeszedł przez Krzyż, może wyciągnąć dobro ze wszystkich prób, przez które przechodzimy. Żaden człowiek nie powinien już czuć się sam, ponieważ Słowo stało się ciałem. Dlatego skorzystajmy z tej nieustającej obecności naszego Boga, który przyjął na siebie cały nasz ból. Kiedy ta próba minie, będziemy razem świętować nowy czas, który Bóg zainicjuje.

Z pandemią powinniśmy się konfrontować w tym duchu nadziei i spokoju. Jest to też moment, w którym ważna jest nasza roztropność, wymaga ona od nas, używania naszego rozeznania dobrze i rozważnie, aby mieć pewność, że nasze decyzje są najlepsze z możliwych.

Jako Kościół, powinniśmy być uważni na zalecenia, które daje każdy Biskup w diecezji. Każda z tych wypowiedzi, powinna kierować naszymi akcjami wspólnotowymi, aby ludzie wokół nas przechodzili przez ten czas próby najlepiej jak mogą.

W tym momencie, kiedy istotne jest podwojenie naszych wysiłków, aby zredukować wpływ rozprzestrzeniającego się wirusa jest niezbędne, wyrażamy nasze zaangażowanie przestrzegając zaleceń władz świeckich w każdym kraju, w którym Wspólnota jest obecna.

Przez nasz Charyzmat, Bóg ustanowił nas ludem modlącym się, jesteśmy zjednoczeni z całą ludzkością, która cierpi. Czujemy się przynagleni do dobroczynnego wstawiennictwa. Ta sytuacja może nieść za sobą swoje ograniczenia, ale Bóg zapewnia nam siłę, która jest w stanie zmienić Historię: WSTAWIENNICTWO.

Jak czytamy w księdze Mądrości: ,,Rozstrzygnęła na jego korzyść ciężkie zmaganie, by wiedział, że pobożność możniejsza jest niż wszystko.” (Mdr 10, 12c). Modlitwa porusza współczujące serce Boga i to jest część, która nie może nam być zabrana. (z Łk 10, 42). Niech będzie to wyjątkowy moment modlitwy i wstawiennictwa, spędzania czasu przed Tym, który na zawsze nas ukochał.

Wzmacniamy więc zaproszenie do pozostania w jeszcze dłuższej modlitwie i jako znak tego, uczestniczmy razem w naszej kampanii wstawienniczej prosząc o miłosierdzie dla całej ludzkości.

W tym momencie, współczujące serce Jezusa powinno zwrócić nasze serce i nasze modlitwy szczególnie do osób i rodzin, które są codziennie zarażane przez tę chorobę, jak również do pracowników służby zdrowia, którzy narażają swoje życie dla tych, którzy cierpią.

Oprócz wstawiennictwa, pamiętajmy, że jedność jest jednym z filarów naszego Charyzmatu i ona będzie nam pomagać, żebyśmy razem przeżyli i pokonali to wyzwanie. Bądźmy zjednoczeni w zaleceniach naszych miejscowych odpowiedzialnych, jak też tych głównych, którzy będą nam towarzyszyć w tym momencie. Wymiary lokalnej i ogólnej siedziby Wspólnoty będą działały w bardziej intensywnym tempie i będą w stanie odpowiedzieć na potrzeby i zalecenia, których w tej chwili wymaga nasze życie wspólnotowe. Nasze oficjalne strony internetowe będą ważnym środkiem, aby pozostać w łączności w tym wyjątkowym czasie.

Też przez połączenia internetowe, znajdziemy nowe sposoby, aby zachować jedność, nawet kiedy bezpośredni kontakt nie będzie możliwy. Pozostańmy kreatywni w naszej skutecznej łączności z braćmi w naszych komórek wspólnotowych, grup modlitewnych i naszych posług.

Ewangelizacja to kolejny filar naszego Charyzmatu, który nie może odejść na drugi plan w tym czasie. Zmartwychwstały Jezus ukazał się swoim uczniom, znajdującym się za zamkniętymi drzwiami, z powodu strachu (z J 20, 19). Wierzymy, że nie ma zamkniętych drzwi, przez które Bóg nie mógłby przejść. Prośmy Ducha Świętego, aby inspirował nas w kreatywnych formach, podtrzymując naszą ewangelizację. Napędzani miłością, chcemy być obecni w ewangelizacji przez sposoby, które oferuje nam technologia i które obecnie spełniają wymagania sanitarne. Z Parezią EWANGELIZUJMY! Musimy być obecni w życiu tych, którzy cierpią, aby być dla nich pocieszeniem.

Na końcu, zwracamy nasze serce do tej, która jest wszechmocna we wstawiennictwie:

,,Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen”

Święty Józefie, módl się za nami!

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce!

Shalom!

 

Katolicka Wspólnota Shalom


Komentarze

Zastrzeżenia prawne: Poglądy wyrażone w komentarzach są poglądami autora (autorów) i nie koniecznie odzwierciedlają poglądy Katolickiej Wspólnoty Shalom. W szczególności zabrania się zamieszczania treści sprzecznych z normami prawnymi, etycznymi albo używania wyrazów niecenzuralnych, w celu nękania, prowokowania lub dyskredytowania użytkowników. Administratorzy mogą usuwać posty bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli komentarze nie spełniają ustalonych kryteriów bądź nie nawiązują do tematu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *