Shalom

Shalom w Krakowie kończy 5 lat

Dla Kościoła, dla młodych, dla całej ludzkości!

comshalom

Katolicka Wspólnota Shalom narodziła się w roku 1982, pośród młodzieży, z odważnej inspiracji do stworzenia mostu dla osobistego doświadczenia Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. Charyzmat Shalom rozkwitł w sercu młodego Moysésa Azevedo podczas spotkania z Papieżem Janem Pawłem II, w trakcie pielgrzymki Ojca Świętego do Brazylii. Katolicka Wspólnota Shalom jest uznawana przez Kościół za jedną z „nowych wspólnot”; to Międzynarodowe Prywatne Stowarzyszenie Wiernych, które służąc posługą poprzez życie Charyzmatem i duchem rad ewangelicznych swoich członków przynależy do Kościoła Katolickiego.

Shalom… to znaczy?

Przy spotkaniu w Wieczerniku Jezus Zmartwychwstały mówi do uczniów: „Pokój wam” (J 20,19), czyli „Shalom!”. W osobie Jezusa pozdrowienie to stanowi rzeczywisty przekaz Pokoju, to jest wszelkiego rodzaju błogosławieństw duchowych i materialnych, doskonałego szczęścia, które przynosi nam Mesjasz. Stanowi wreszcie ogłoszenie i urzeczywistnienie się pełni zbawienia – jak głosi Preambuła Statutów Wspólnoty.
Jezus jest Shalom Ojca dla świata, prawdziwym i jedynym Pokojem ludzkości. Jak uczniowie Chrystusa byli posłani przez Niego, żeby krzewić Pokój w sercach ludzi, tak ludzie powołani są wezwani do głoszenia pokoju przez życie i świadectwo. „Być Shalom” oznacza, w mocy Ducha Świętego, być uczniem i szafarzem pokoju, niosąc Chrystusa każdemu.
Wspólnota narodziła się pośród młodzieży. Moysés złożył Ojcu Świętemu obietnicę głoszenia Ewangelii wszystkim młodym i całej ludzkości. W następstwie, dwa lata później, otworzona została w brazylijskiej Fortalezie pierwsza „Kawiarnia Pana”: atrakcyjne miejsce, gdzie młodzież miała możliwość doświadczenia modlitwy, radości, braterstwa i misji, wzrastając na swojej drodze wiary.

Nieść Chrystusa światu

Dzisiaj, zanosząc doświadczenie Jezusa Chrystusa wielu innym, Shalom realizuje posługę ewangelizacyjną w sposób różnorodny i w wielu formach – pośród młodzieży, rodzin, dzieci, biednych i potrzebujących, w mediach, w świecie sztuki, nauki i kultury, przez dzieło miłosierdzia. Shalom działa pośród różnych narodowości i kultur.
Obecną w kilkudziesięciu krajach na świecie Katolicką Wspólnotę Shalom tworzą mężczyźni i kobiety, którzy przyjmują różne formy życia w Kościele, angażując się w życie wspólnotowe i misjonarskie, obierając za cel głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom, szczególnie tym będącym daleko od Jezusa i Kościoła.

Dlaczego Kraków?

Historia misji w Krakowie rozpoczęła się podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio De Janeiro w 2013 roku, kiedy to ówczesny Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz poznawszy działania Wspólnoty zaprosił młodych brazylijskich misjonarzy do rozpoczęcia dzieła także w Polsce. Kardynał Dziwisz, dowiadując się, że Wspólnota narodziła się ,,u stóp” św. Papieża Polaka, zapytał: „Dlaczego Wspólnota Shalom jeszcze nie jest na ziemi Jana Pawła II?”. Pierwsi misjonarze przybyli do Krakowa w roku 2015, żeby rozpocząć nowy rozdział w historii polskiej ziemi. Początkowo pracowali w Komitecie Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 jako wolontariusze.
ŚDM był dla nich intensywnym czasem pracy, nauki, wyzwań, radości i zjednoczenia z Kościołem, z sercami miliona młodych.
Kolejne miesiące były przede wszystkim nauką. Dzięki życzliwości polskich rodzin misjonarze mieli możliwość zamieszkać w ich domach, a przez to zanurzyć się w kulturze naszego kraju, poznać zarówno język, tradycje, jak i marzenia, zmartwienia i powszednie troski, żeby lepiej służyć tym, do których zostali posłani.

Posługa w codzienności

Wspólnota Shalom wychodzi do wszystkich ludzi – ze szczególnym oddaniem młodym – żyjących w Kościele, ale i – przede wszystkim – do tych, którzy są daleko od Kościoła, i Pana Boga, a którzy są jednocześnie poranieni i zagubieni. Jako świeccy misjonarze, mają niejednokrotnie możliwość dotarcia do miejsc, do środowisk, które nie są otwarte na przyjęcie kapłanów.
Obecnie krakowska Wspólnota zajmuje się organizowaniem cotygodniowej grupy modlitwy, cotygodniowych wieczorów uwielbienia, a także ewangelizacji ulicznej, imprez dla młodych, wydarzeń sportowych i muzycznych, rekolekcji. Wszystko to w sposób, który przyciąga młodych i propaguje realne spotkanie – osobową relację – z Chrystusem.

To już pięć lat

Wspólnota Shalom żyje i posługuje w Krakowie już od pięciu lat. Był to czas intensywnej ewangelizacji, służby z wdzięcznością, spotkań w gronie międzynarodowym. Czas wypełniony muzyką, tańcem, modlitwą, radością. Odbywały się spotkania w parafiach i we wspólnotach. Przybywali nowi misjonarze, rodziły się pierwsze powołania z Polski.
Brazylijscy misjonarze, na przekór trudnościom językowym, organizowali wieczory uwielbienia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, rekolekcje, dni skupienia, Seminarium Życia w Duchu Świętym. Wraz z młodymi z Polski uczestniczyli w ogólnoświatowym spotkaniu z Ojcem Świętym w Rzymie oraz wakacyjnych festiwalach Wspólnoty Shalom.
Członkowie Wspólnoty parokrotnie, z konieczności, zmieniali miejsce zamieszkania – ostatecznie znajdując swój dom na ulicy Pamiętnej 6, gdzie cieszyć się mogli budową kaplicy, wraz z którą dostąpili łaski nieustannej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Obecnie na krakowską Wspólnotę składa się ośmiu domowników, ponad dwudziestu członków grupy modlitwy i stale rosnące w siłę grono przyjaciół oraz sympatyków.

Shalom!

Źródło siły napędowej ewangelizacji Wspólnoty Shalom bije z kontemplacji Zmartwychwstałego. Wspólnota podejmuje nieustanne wysiłki, aby zgodnie ze swoim Charyzmatem oraz językiem danej epoki nieść światu tę samą i jedyną Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa, dawcy zbawienia i pokoju.

 

Zobacz zdjęcia z Krakowskiej Misji Shalom!


Komentarze

Zastrzeżenia prawne: Poglądy wyrażone w komentarzach są poglądami autora (autorów) i nie koniecznie odzwierciedlają poglądy Katolickiej Wspólnoty Shalom. W szczególności zabrania się zamieszczania treści sprzecznych z normami prawnymi, etycznymi albo używania wyrazów niecenzuralnych, w celu nękania, prowokowania lub dyskredytowania użytkowników. Administratorzy mogą usuwać posty bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli komentarze nie spełniają ustalonych kryteriów bądź nie nawiązują do tematu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *.

Twój adres email nie zostanie opublikowany.