Stan życia lub forma życia jest darem, jakiego Bóg udziela każdej osobie, aby lepiej Go kochała i Mu służyła. Wspólnota Shalom składa się z wiernych wszystkich stanów: osób świeckich poświęconych Królestwu Niebieskiemu; małżonków i osób świeckich; księży, diakonów i seminarzystów. Zjednoczeni poprzez konsekrację życia, mają za wzór różność i jedność trzech Osób Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

We Wspólnocie, księża przeżywają swoją posługę w duchu Powołania, w służbie Kościołowi i braciom. Nie są odrębną częścią Wspólnoty, ale są, we wszystkim, złączeni w jednym ciele wspólnotowym, z wszystkimi łaskami i  wyrzeczeniami, które one implikuje. Odzwierciedlają miłość odkupieńczą osoby Syna, Jezusa Chrystusa, i są narzędziami życia pojednanymi poprzez udzielanie sakramentów.

Jako znaki miłości Ojca, małżonkowie działają jako narzędzia tworzące życie i ożywianie ducha rodziny. Są członkami prawomocnymi Wspólnoty i obejmują Powołanie Shalom z wszystkimi błogosławieństwami i wymaganiami, jakie zawiera ono. Raz w tygodniu rodzice i dzieci łączą się w swoich foyer, aby modlić się i celebrować radość obecności Boga pośród nich. We Wspólnocie Życia, rodziny mają miejsce zarezerwowane, gdzie chroni się ich intymności życia rodzinnego, jak i czasu ich przebywania z dziećmi.

Osoby konsekrowane w celibacie dla Królestwa są odbiciem Osoby Ducha Świętego i działają jako narzędzia płodności i mocy duchowej dla Wspólnoty i Kościoła. Jako członkowie prawomocni Wspólnoty mają te same prawa i obowiązki jak inni bracia.