Znaczenie

TAU jest formą litery greckiej TAU (T), którą jest krzyż.

Święty Franciszek był pod wpływem dwóch dróg co do wyboru TAU : antoninów i Czwartego Soboru Laterańskiego. Święty Franciszek zaczerpnął TAU i jego znaczenie od antoninów. Była to wspólnota religijna męska, założona w 1095, której jedyną funkcją była opieka nad trędowatymi.

Wielki krzyż był namalowany na ich habitach. Franciszek miał z nimi trwałe stosunki, ponieważ pracowali w leprozorium w Asyżu i Szpitalu Świętego Bras, w Rzymie, gdzie Franciszek przebywał.

Franciszek odkrył antoninów i ich symbol TAU na początku swej konwersji.  Uległ ich wielkiemu wpływowi, który uczynił z TAU symbol tak drogi Franciszkowi i jego zobowiązaniu, z Soboru na Lateranie. Historycy przyznają generalnie, że Franciszek był obecny na Soborze. W swej mowie inaugurującej, papież Innocenty III, komentując Ezechiela (9,4), który mówi że wybrani będą znaczeni znakiem TAU («Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi »), wyjaśnia że TAU jest ostatnią literą alfabetu hebrajskiego i że jego forma oznacza krzyż, identyczny z tym Chrystusa, zanim została na nim powieszona płyta z inskrypcją Piłata.

A zatem, wszyscy którzy zostali naznaczeni znakiem krzyża zostaną oszczędzeni i ocaleni. Innocenty III jednocześnie oświadczył, że Tau jest znakiem, jaki noszą na czole ci, którzy podejmują cnotę Krzyża w swoim życiu. Można powiedzieć za Apostołem : niech krzyż naszego Pana Jezusa będzie moją jedyną dumą. Przez niego, świat został na zawsze ukrzyżowany dla mnie i ja dla świata. (…) Bądźcie jednak mistrzami tego krzyża !

Bądźcie mistrzami Tau !

Innocenty III zakończył swoją mowę poprzez « BĄDŹIE WIĘC MISTRZAMI TAU ! » Franciszek uczynił swoim ten znak reformy, odnowy. Posługiwał się nim w podpisywaniu swoich listów. Uczynił z TAU swój własny symbol, symbol swojego Zakonu ; malował go na ścianach. Miał dla niego wielką cześć aż do końca swojego życia.

TAU przedstawia po prostu KRZYŻ. Rady Kościoła były zwoływane, aby zreformować Kościół, jego głowę i członki. W konsekwencji, wielki temat Reformy : nawrócenie osobiste, wewnętrzne, ustawiczna i ciągła zmiana życia. Ci, którzy angażują się w ciągłą konwersję, życie pokuty ustawicznej, powinni zostać naznaczeni TAU.

TAU jest dla Franciszka znakiem pewności zbawienia ; to znak powszechności zbawienia i symbol ciągłego nawrócenia.

Jeśli chcecie być naznaczeni TAU lub używać TAU, oznacza to, że jesteście zaangażowani do ciągłego nawracania, co jest tematem Duchowości Franciszkańskiej. Nie nawracacie się za jednym razem, ale dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok po roku, utwierdzacie wasz utkwiony wzrok na Panu jako waszym jedynym celu, idziecie ku Niemu z niezachwainym umysłem (List Św. Mary Margaret, paźdz. 1989).

Shalom

TAU jest znakiem wybranych, których Bóg wzywa do działania. Za przykładem Franciszka, jesteśmy tego świadomi i chcemy powiedzieć tak na ten appel, na ten wybór Boga dla nas.

Niesiemy zasiew świętego Franciszka w naszym sercu jako powołanie, jako wspólnota. Dlatego TAU jest jednocześnie dla nas i świata znakiem wyboru (Moysés Azevedo Filho, Revue Mana – wrzes/paźdz. 1990).

W powołaniu Shalom, każdy element TAU ma sens szczególny :

-Jest z drewna. Wyrabiamy je sami, aby pokazać, że pragniemy żyć w ubóstwie, w Dziele i z Dzieła (RVS) ; żyć tym, co Pan daje nam z rąk, z pracy ;

-Jest zawieszony na sznurku, abyśmy przypominali sobie, że « wszystko mija. Bóg sam wystarczy », jak potwierdza święta Teresa, patronka naszego powołania ;

-Ponieważ został przyjęty przez świętego Franciszka, jest to znak znaczący tego świętego dla nas, którzy mamy powołanie ;
-Słowo hebrajskie « SHALOM » jest na nim wygrawerowane, aby zaznaczyć, że Pokój którego szukamy, aby być sługami i uczniami, jest Pokojem w pełni, w sensie hebrajskim tego terminu ;
-Słowo « SHALOM » wypisane na krzyżu (TAU) oznacza, dla nas, że Pokojem jest Jezus ;
– »SHALOM » jest wypalone na TAU jakby pisane ogniem, symbolizującym wybór nieodwracalny Boga dla nas, jak i fakt, że powołanie jest wyryte ogniem w naszych sercach ;
-Za każdym razem, gdy zakładamy lub zdejmujemy TAU, całujemy go mówiąc : « Dziękuję Panie, że mnie wybrałeś ».
Fragment książki

Retirado do livro “Orando com a Bíblia e São Francisco de Assis”,

  1. Jussara Lima Dias, da Comunidade Católica Shalom. Ed. Shalom.