Maria Emmir Oquendo Nogueira jest współzałożycielką i generalną formatorką Wspólnoty Katolickiej Shalom.

Małżonka i matka czworga dzieci, urodziła się w Fortaleza (Brazylia). Mieszkała w Rio de Janeiro od piatego do dwudziestego roku życia, pobierając formację intelektualną i religijną u sióstr Lourdines i Urszulanek, i, na Uniwersytecie, u ojców jezuitów. Po powrocie do Fortaleza, kontynuowała formację literacką i specjalizowała się w nauczaniu języka angielskiego obcokrajowców, lingwistyki i fonetyki, jako« extended student » na Uniwersytecie Michigan.

Pochodząc z rodziny katolickiej, nigdy nie oddaliła sie od wiary. Jednak, bardzo szybko po swoim zamążpójściu w 1973, jej praktyka religijna ograniczyła się do mszy niedzielnej aż do czasu gdy zrobiła, w 1976,‘Cursilho de Chrétienté’, na temat zaproszenia swojego małżonka, Sérgio Nogueira, który uczestniczył w tym spotkaniu kilka miesięcy wcześniej. W 1977, jedno i drugie przeszło Seminarium Życia w Duchu Świetym i zaczęli wspomagać młodzież w Archidiecezji Fortaleza.

Doświadczenie miłości Boga równocześnie wzbudziło miłość do modlitwy, do Słowa i do ubogich. Zbliżyła się do jezuity, ojca Felipe Prévost, który został jej przewodnikiem duchowym, i ojca Caetano Minette de Tillesse, teologa z Odnowy Charyzmatycznej, znanego ze swojej akcji w dzielnicy Cristo Redentor, w Fortaleza. Emmir pracowała z nim przy biednych i uczyła się otwierać na charyzmaty Ducha Świętego.

W 1978, spotkała Moysés Azevedo przy apostolacie wobec młodych. Stali się wielkimi przyjaciółmi, zjednoczonymi w miłości do Pana, który ich zainspiruje, nieco później, do założenia Wspólnoty Katolickiej Shalom, owocu marzeń skierowanych na ewangelizację młodych i chwałę Bożą. W 1986 wstąpiła do Wspólnoty Życia Shalom, gdzie dopełniła definitywnego ślubowania w 2012.

Pisała artykuły i książki na temat duchowości, studiów biblijnych oraz formacji humanistycznej. Poświęca znaczną część swojego czasu na nauczanie poprzez media, kazania i konferencje w Brazylii i innych krajach. Mieszka w Aquiraz, w Diakonii, gdzi epracuje na rzecz generalnej formacji Wspólnoty Shalom.