Centrum Ewangelizacji Shalom jest strukturą fizyczną, gdzie Wspólnota rozwija większość swoich działań apostolskich takich, jak grupy modlitewne, celebracje eucharystyczne, seminaria życia w Duchu Śiwetym i kursy.

Jest to biegun, skąd promieniuje Charyzmat i który ma na celu pozwolenie   dla osób na rozwijające się doświadczenie Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego, który przeszedł przez krzyż. Akcja Centrum powinna przechodzić mury fizyczne i wszczepiać się w « duszę miasta ».

Pierwsze centrum ewangelizatorskie Shalom narodziło się w 1982, począwszy od inauguracji sklepu z kanapkami, którego misją było przyciąganie i ewangelizacja młodych w stolicy Ceara (Brazylia). W 1983, została przeniesiona do większej przestrzeni i zaczęła być znana pod nazwą « Shalom Pokoju », gdyż mieści się w zonie pastoralnej parafii Notre Dame de la Paix. Shalom Pokoju nadal istnieje dzisiaj w Fortaleza i tworzy największe centrum ewangelizacji Dzieła Shalom.

Wspólnota sprzyja centrom ewangelizacyjnym, aktywnościom i obszarom skierowanym do młodych, gdyż narodziła się pośród młodych i angażuje się dla nich. Nawet jeśli przykłada uwagę i troskę szczególnie do młodych, nie zapomina o innych.

Centra ewangelizacji znajdują się w miastach, gdzie Wspólnota działa. Jednak, Charyzmat Shalom wyraża się jednoczesnie w miejscach, gdzie jej nie ma, w struktrurach i grupach Rozprzestrzeniania Dzieła.