Diakonia jest siedzibą Rządu Generalnego Wspólnoty Katolickej Shalom, gdzie funkcjonują sądy, sekretariaty i sektory związane bezpośrednio z Moderatorem Generalnym. Nazywa się je sercem Dzieła Shalom, gdyż asystuje w misjach przy różnych serwisach związanych z akcją misyjną i wspólnotową, pracy z młodymi i promocji ludzkiej i powołaniowej.

« Diakonia » pochodzi od terminu greckiego « diakoneo », który dotyczy służby dla miłości, bez przeszkód i w doskonałej zgodzie z nauczaniem Chrystusa. Nazwa została zasugerowana przez kardynała Stanisława Ryłko, w 2006, gdy wizytował Wspólnotę Shalom. W tamtym czasie, Wspólnota rozszerzała swoje wysiłki, aby zacząć konstrukcję siedziby Rządu Generalnego.

Usytuowany w gminie Aquiraz, 27 km od Fortaleza, miejsce mieści kaplicę, biura i rezydencje wspólnotowe. Architektura, atmosfera, ikonografia zostały pomyślane, aby przypomnieć, poprzez piękno i prostotę, miłość oblubieńczą do Jezusa Chrystusa, i pokój, jaki komunikuje.

GOVERNO GERAL

O Governo Geral da Comunidade Católica Shalom é exercido pelo moderador auxiliado pelo Conselho Geral, eleito em assembleia. Segundo os Estatutos, o moderador geral tem a missão de “ser um instrumento da Paternidade Divina e do espírito de família e unidade no interior da Comunidade”.

O tempo atual é considerado período de fundação da Comunidade, tendo em vista que o fundador, Moysés Azevedo, está vivo. Assim, até a morte ou a renúncia, ele exerce a moderação geral.

O moderador e o Conselho Geral são auxiliados pelas assistências na condução da Comunidade. São elas: Assistência Geral, Assistência Apostólica, Assistência Missionária, Assistência Internacional, Formação Geral e Economato.

As assessorias também são estruturas de administração. A missão de animar a vida da Comunidade em dimensões distintas e de executar as diretrizes do Governo Geral cabe às seguintes assessorias: Promoção Humana, Assessoria Comunitária, Assessoria Litúrgico-Sacramental, Assessoria Vocacional.