Wspólnota Alliance została powołana, aby iść za Jezusem Chrystusem w sercu życia rodzinnego i aktywności zawodowych, biorąc za zaangażowanie życie według powołania Shalom.

Członkowie powinni być „światłem świata i solą ziemi” w środowiskach świeckich. Gromadzą się dwa razy w tygodniu w Celach Wspólnotowych, gdzie modlą się, kultywują życie braterskie i otrzymują formację zgodną ze Słowem Boga, Magisterium Kościoła i Charyzmatem Shalom.

Otrzymują apel Boga do życia w ubóstwie, dzieląc swoje dary i talenty, poprzez apostolat i Komunię Dóbr.

Jak duch misyjny jest częścią składową Charyzmatu halom, członkowie Wspólnoty Alliance również mogą być posłani, gdzie Kościół i ludzkość manifestują potrzebę świadectwa.