Powołanie Wspólnoty Shalom może myć przeżywane według dwóch wymiarów komplementarnych: Wspólnotę Życia i Wspólnotę Alliance.

We Wspólnocie, nasze spełnianie się nie będzie tym, co proponuje świat, ale będzie, przeciwnie, odrzuceniem tego wszystkiego, aby poswięcić się w pełni Bogu i na służbę Jego Winnicy” (Statut Wspólnoty Shalom).

Wspólnota Życie jest centralnym jądrem Wspólnoty Shalom. Jej styl życia odtwarza model pierwszych wspólnot chrześcijańskich, traktując wszystko jako wspólne i odrzucając posiadanie dóbr materialnych i osobiste projekty.

Jej członkowie to mężczyźni i kobiety, misjonarze, każdy żyjąc zgodnie z rodzajem życia, do jakiego Bóg go wzywa, naśladując Jezusa Chrystusa poprzez szczególne poświęcenie się modlitwie, życiu braterskiemu i służbie Dziełu. Żyją w Domach Wspólnotowych i są posyłani na misje zgodnie z wezwaniem Kościoła i rozpoznaniem Wspólnoty.